Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenEen NCR in Ethiopië?

Een NCR in Ethiopië?

Maandag 25 september 2023Afbeelding Een NCR in Ethiopië?

Tijdens een bezoek van Ethiopische overheidsmedewerkers en bestuurders van coöperaties uit Ethiopië aan NCR, is er onderzocht of een soortgelijke organisatie als NCR ook in Ethiopië kan worden opgericht.

Agriterra is een advies- en ontwikkelingsorganisatie die zich richt op het versterken van coöperaties en boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. De organisatie is 26 jaar geleden opgericht door LTO, NAJK, Vrouwen van Nu en NCR, met als doelstelling de coöperatieve kennis en ervaring die opgebouwd is in de agrarische sector te delen met minder ontwikkelde landen in Azië en Afrika. Dit draagt bij aan sociaal-economisch sterke en levendige plattelandsgebieden. De focus ligt op advies, training en uitwisseling.

 class=


Dit laatste begint nu, na COVID-19, gelukkig ook weer op gang te komen. Zo verwelkomde Agriterra recentelijk een delegatie uit Ethiopië in Nederland. Het weekprogramma bestond onder meer uit een bezoek aan de coöperaties FrieslandCampina, Agrico, FloraHolland, LTO Nederland en uiteraard NCR. De belangrijkste doelstelling van de deelnemers was te leren van de ontwikkelingen in de coöperatieve sector in Nederland de afgelopen decennia, en te kijken wat hiervan toegepast kan worden in Ethiopië.

Een groot verschil tussen Nederland en Ethiopië is dat er in Ethiopië geen onafhankelijke overkoepelende organisatie van coöperaties, zoals NCR, bestaat. De coöperaties voelen zich onvoldoende gekend in de besluitvorming en wet- en regelgeving door de overheid en willen graag een overkoepelende instantie die hun belangen behartigt. De delegatie was onder de indruk van de werkwijze van NCR en zeer geïnteresseerd in de diensten die NCR aan haar leden verleent, waaronder de lobby-activiteiten. Ook tijdens het bezoek aan LTO Nederland, met een ontmoeting met voorzitter Sjaak van der Tak, stond het onderwerp ‘lobby’ hoog op de agenda.

Het bezoek aan Agrico stond onder meer in het teken van het aannemen van een niet-lid als bestuurder. Dit is in Ethiopië momenteel niet mogelijk, maar hier is wel behoefte aan omdat er vaak een gebrek aan kennis van de business is binnen het eigen ledenbestand. Om dit mogelijk te maken moet de coöperatieve wetgeving in Ethiopië aangepast worden. Dit is één van de actiepunten als opvolging van de studietoer naar Nederland.

Bij FrieslandCampina zag de Ethiopische delegatie hoe sterk deze coöperatie zich ontwikkeld heeft in de afgelopen decennia: van vele kleine coöperaties verspreid over Nederland, tot een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. Dit motiveerde de bezoekers om zich ook in Ethiopië meer in te gaan zetten voor de ontwikkeling van zuivelcoöperaties en de samenwerking tussen kleinere coöperaties te stimuleren, om ook hier schaalvergroting te realiseren.

Boordevol inspiratie en ideeën is de Ethiopische delegatie teruggegaan naar huis. Er worden op dit moment stappen gezet voor het opzetten van een NCR (achtige organisatie). Zo is er over een paar maanden een consultatiesessie met coöperaties gepland waarin de behoeftes van de coöperaties verder in kaart worden gebracht.

Agriterra bedankt NCR en alle coöperaties die hun medewerking hebben verleend aan dit waardevolle uitwisselingsprogramma. Samen hopen we een nieuwe impuls te geven aan de ambities van de deelnemers om de coöperatieve ontwikkeling in Ethiopië te versterken. Daarbij is van elkaar leren en inspireren over de landgrenzen heen van onschatbare waarde!

Voor meer informatie ga naar de website van Agriterra.