Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenLaten zien wat de kracht van de coöperatie is
Ankie wijnen nieuwe bestuursvoorzitter NCR

Laten zien wat de kracht van de coöperatie is

Zondag 18 december 2022Afbeelding Laten zien wat de kracht van de coöperatie is

Het bestuur van NCR heeft op 24 november Ankie Wijnen benoemd tot nieuwe en eerste vrouwelijke bestuursvoorzitter. Ankie neemt daarmee het voorzitterschap over van Dirk de Lugt, die na het volbrengen van zijn bestuurstermijn is afgetreden tijdens de algemene vergadering op 5 oktober.

Ankie noemt het een voorrecht om bestuursvoorzitter te zijn van NCR: ‘NCR heeft een mooie positie ingenomen als het gaat om coöperatief ondernemen. Een platform voor coöperaties om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. Bovendien is juist in deze tijd de aandacht voor de coöperatieve ondernemingsvorm zo belangrijk. Coöperaties kunnen, met hun langetermijnvisie, oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken. En dat zijn er vele op het moment. Dat bleek ook tijdens de Nationale Coöperatiedag, die onlangs plaatsvond in het Spoorweg Museum in Utrecht. We bevinden ons beslist in een periode van transitie.’

Coöperatieve beweging groter en impactvoller maken

De nieuwe voorzitter is van mening dat NCR de kracht van de coöperatie nog meer onder de aandacht mag brengen om zo de coöperatieve beweging groter en impactvoller te maken. ‘Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje bij te dragen. Ik vind het belangrijk om op te komen voor de belangen van leden en klanten. Hun korte en lange termijn belang staat voorop bij het nemen van beslissingen binnen de diverse coöperaties waarin ik actief ben.’

Positieve aanknopingspunten

Als het gaat over de ontwikkeling van de coöperatie in de loop der jaren, ziet oud-voorzitter Dirk de Lugt beslist positieve aanknopingspunten. Hij blikt terug op de afgelopen jaren. ‘Toen ik in 2015 in het bestuur kwam, waren er vooral coöperaties uit de agrarische en financiële sector lid van NCR. We kwamen toen net uit een financiële crisis, waaruit bleek dat de coöperatieve ondernemingsvorm de crisis beter overleefd had dan andere ondernemingsvormen. Dat leidde tot een golf van nieuwe coöperaties in verschillende sectoren. Een logisch gevolg was dat NCR zich na 2015 ging richten op coöperatief ondernemerschap in de breedte en alle coöperaties lid konden worden. Dat vonden sommige leden ook spannend.

 class=

Het leidde tot een mooie mix; met vernieuwing en verjonging van ons ledenbestand. En: het leverde ook nieuwe en andere vragen op. De organisatie van de NCR maakte mede daardoor een goede ontwikkeling door en levert naar mijn overtuiging een zeer goede dienstverlening aan de leden. Mede dankzij de kennis die er in huis is. Vorig jaar hebben we een directeurswissel gehad en op het bureau verwelkomden we ook een aantal nieuwe medewerkers. Dat is natuurlijk altijd even wennen. Maar het zorgde ook weer voor nieuwe inzichten en inspiratie. Dat geldt voor leden en medewerkers.’

Inspelen op behoefte van leden

Ankie vult hem aan. ‘Belangrijkste vraag is: wat voeg je toe aan de behoefte die leden hebben? We zijn als NCR een unieke organisatie. En we moeten ons ook elke dag opnieuw bewijzen. Dat betekent dat je jezelf steeds opnieuw moet uitvinden en naar buiten moet blijven kijken. Het is de kunst om continu te leren en ontdekken. En er is altijd ruimte voor verbetering. Ook als het gaat om de inhoud en vragen als: Hoe blijf je elkaar betrekken en informeren. Hoe geef je elkaar positie?’

Dirk: ‘Er zijn ook diverse onderzoeken geweest om dat uit te vogelen. Mede hierdoor is de betrokkenheid binnen NCR en de aangesloten coöperaties steeds groter geworden. Ik ben ook blij om te zien dat er steeds meer Jongerenraden bij coöperaties worden opgericht, om samen het gesprek te voeren en hun zorgen te bespreken. Juist in deze tijd van digitalisering en individualisering is dat gesprek essentieel. Zo kom je tot een gesprek over het gedeelde belang. Leert de meerderheid rekening te houden met de minderheid en ontdek je samen hoe je waarde creëert. Zo kom je verder en worden dingen heel logisch. Toch speelt er iets in de samenleving waarom dit nog niet in de volle breedte gebeurt. Daar heeft de politiek ook last van. Het zou mooi zijn als we als NCR echt een inspiratie-instituut zijn. Waar mensen elkaar kennen en waar vertrouwen bestaat.’

Ankie: ‘Laten we ons best doen om te laten zien wat de kracht van de coöperatie is. Hoe je met elkaar verschil maakt, waarbij iedereen er toe doet. En waar mensen op basis van wederkerigheid aansluiten en meedoen. Dan versterken we vast en zeker een positieve beweging in de brede samenleving.’

 class=

Thema 2023

Coöperaties laten al decennia zien hoe zij waarde creëren in de samenleving. NCR wil nadrukkelijk ook anderen inspireren om de kracht van de coöperatie te benutten naar de nabije toekomst toe. Tegelijkertijd moeten ook coöperaties zich blijven ontwikkelen. Daarom stelt NCR in 2023 het thema ‘Back to the future- oftewel terug naar de toekomst- centraal. Directeur Rob Donker: ‘We benutten daarbij de kennis en ervaring binnen de coöperaties en verbinden dat aan de uitdagingen die er liggen. Zo bereiden we ons samen voor op de toekomst.’

Kansen voor de coöperatie

Tijdens de Nationale Coöperatiedag liet keynote spreker Sander Heijne zien dat er in de nabije toekomst volop kansen en mogelijkheden zijn voor de coöperatie. Hij benoemde dat de BV Nederland economisch gezien goed draait, maar dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking steeds meer moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. En dat een zeer klein percentage van de mensen extreem profiteert van de economische groei. Hij stelde terecht de vraag of we als land en samenleving het juiste doen. Volgens Sander kunnen juist coöperaties hierop antwoord kunnen geven.

Vol energie aan de slag

Ankie gaat met het bestuur, het bureau en de leden vol energie aan de slag in haar nieuwe rol als voorzitter. Dirkkrijgt nu wat meer tijd. ‘Deze ga ik goed besteden. Ik ga mijn jongens helpen in het familiebedrijf op Texel. Nu maar hopen, dat mijn jongens dat ook willen’, grinnikt hij.

 class=