Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenPortret 2022: De Kleine Schans
Gezond samenleven en omzien naar elkaar, daar draait het om bij coöperatie De Kleine Schans

Portret 2022: De Kleine Schans

Donderdag 30 juni 2022Afbeelding Portret 2022: De Kleine Schans

“Woudenberg is een fijn dorp waar mensen zich om elkaar bekommeren”, start Ellen van der Vlist haar verhaal. Ellen is directeur van De Kleine Schans. Een coöperatie die ruim vier jaar geleden werd opgericht om op een unieke en innovatieve manier het sociaal domein in het dorp vorm te geven. De keuze voor een coöperatie was onderscheidend en blijkt in de praktijk enorm goed te werken.

Samenwerken binnen een coöperatie zorgt voor gelijkwaardigheid, wederkerigheid en een gedeelde verantwoordelijkheid. Zaken die uitstekend passen bij de transformatieopdracht om het sociaal domein dichter bij de inwoners in te richten en de toename van de zorgkosten te beteugelen. Er is namelijk een cultuuromslag nodig die je als organisatie alleen nooit realiseert. Daar heb je elkaar voor nodig. Van professionele hulpverleningsinstanties, kerken en vrijwilligersorganisaties tot huisartsen en de gemeente en inwoners zelf”, aldus Ellen.

Diverse expertises en talenten

Binnen de coöperatie geven de medewerkers in het bedrijfsdeel samen invulling aan alle wetten binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Leerplicht en Participatiewet). Met de inmiddels 27 leden geven we de transformatie van de zorg vorm vanuit een eigen expertise, talent en netwerk. Ellen: “Deze aanpak maakt dat we zaken goed aan elkaar verbinden. Daardoor zijn inwoners sneller en beter geholpen. Het uitgangspunt is altijd dat we de eigen regie versterken en bekijken welke aanvullingen nodig zijn. Zonder het over te nemen. Wat daarnaast ook uniek is, is dat we geloven dat het netwerk betrekken en deelgenoot maken in veel gevallen beter én duurzamer is. Eigenlijk net zoals we dat vroeger deden. Toen zagen we naar elkaar om. Die manier van denken en samenleven proberen we hier terug te halen.”

Vergaderingen en werkateliers

Leden praten en denken mee via de algemene ledenvergadering (ALV). “We hebben in dat kader een bewuste splitsing gemaakt tussen een bestuurlijke ALV die twee keer per jaar plaatsvindt en inhoudelijke ledenvergaderingen per thema. Op die manier kunnen leden aansluiten op de momenten dat hun kennis en expertise het beste tot hun recht komt. Daarnaast werken we ook met werkateliers. Daarin pakken we met de relevante partijen door op specifieke vraagstukken zoals hoe je inwoners die in behandeling zijn geweest bij een GGZ-instelling laat terugkeren in Woudenberg. Bij deze werkateliers betrekken we indien nodig ook partijen die geen onderdeel zijn van de coöperatie. “Bijvoorbeeld de politie”, aldus Ellen.

Creativiteit

In de ateliers én door de coöperatieve manier van samenwerken komt enorm veel creativiteit los. Ellen: “Samen bedenk je dingen die verder gaan dan de eerste gedachte die logisch lijkt. Zo geeft de behandelaar van de GGZ-instelling nu een signaal aan de huisarts, zodat deze kan schakelen met de coöperatie. Eén van de leden zorgt dan voor een zachte landing in het dorp. Dat vind ik enorm waardevol om te zien. We doen het echt samen en dat leidt tot de beste betaalbare ondersteuning en hulp voor onze inwoners.”

Coöperatie De Kleine Schans werkt aan de ontwikkeling van het zorglandschap in Woudenberg. Doel is dat de inwoner zoveel mogelijk zelfredzaam, in zijn eigen omgeving oplossingen vindt voor vragen.

Sector:Zorg en Social domein
Omzet:€ 1,7 miljoen
Aantal leden:27
Aantal medewerkers:21 FTE
Ledenraad:Ja