Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenPortret: Coöperatie DEEL
Samen meer ruimte maken voor een mooi leven

Portret: Coöperatie DEEL

Dinsdag 27 juni 2023Afbeelding Portret: Coöperatie DEEL

Autodelen doe je samen. Hier komt veel bij kijken en soms is het ingewikkeld. Het vraagt kennis, ervaring en eigenaarschap. Coöperatie DEEL helpt buren bij het opzetten van een buurtcoöperatie én hoe ze samen hun mobiliteitswensen op de beste manier inrichten. Daarna ondersteunt de coöperatie de buurtcoöperatie met verschillende diensten om het autodelen zo makkelijk mogelijk te maken.

De manier waarop we onze wereld hebben ingericht is niet zo handig. Vooral niet op het gebied van mobiliteit, vertelt Walter Dresscher. Walter is architect en oprichter van DEEL. Een coöperatie die in 2019 werd opgericht om meer ruimte te maken in drukke buurten. Door het aantal auto’s te verminderen door ze te delen, blijft er meer ruimte over. Die ruimte kan de buurt gebruiken voor meer groen, om te spelen en te leven.

Delen van kennis

Op dit moment zijn er zeven buurtcoöperaties verspreid over Den Haag en Amsterdam. De verwachting is dat er dit jaar nog een aantal bijkomen in andere gemeenten. De voorzitters van de buurtcoöperaties vormen de ledenraad van overkoepelende coöperatie DEEL. Walter: “We verbinden de verschillende buurtcoöperaties met elkaar. Hierdoor delen we makkelijk een heleboel kennis en expertise. De coöperaties wisselen bijvoorbeeld kennis uit over de boekhouding, het bevorderen van de sociale cohesie en hoe je omgaat met het schoonmaken van de auto’s. We hebben voor verschillende onderwerpen lokale groepen opgericht. Deze overleggen met elkaar en zorgen dat de kennis en expertise verder groeit. Wanneer je lid bent van onze overkoepelende coöperatie, ben je dus ook lid van een groeimodel voor kennis en expertise. Hierdoor ontwikkelen we continue.”

Bewuste keuze

Het doel van coöperatie DEEL gaat verder dan het maken van meer ruimte. “We denken dat overconsumptie en hebzucht ervoor zorgen dat we te veel kopen en te veel reizen. We willen mensen laten inzien wat de consequenties van hun keuzes zijn. Zodat wanneer ze voor de auto kiezen, dit een bewuste keuze is. Hierdoor gaan ze de auto wellicht ook minder gebruiken. We geloven ook echt dat als je auto’s gaat delen, je meer deelt dan alleen gebruik. Je deelt alle aspecten van mobiliteit; de verantwoordelijkheid, de kosten, het bezit en de winsten. Je doet het samen en draagt samen het eigenaarschap”, aldus Walter.

Lokale oplossingen

De huidige situatie met onzekerheden op het gebied van energie, grote inkomensverschillen en andere sociale problemen vraagt om andere oplossingen. Dit geldt ook voor mobiliteitsproblemen. Veel gemeenten denken dat de markt dit oplost. Walter: “Wij zijn ervan overtuigd dat bewonersparticipatie een veel effectievere manier is. Wij denken dat de mensen het gezamenlijk wél oplossen. We vertellen gemeenten over de verbinding die ontstaat binnen de buurtcoöperatie. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een operatie heeft en met een deelauto door buurtgenoten naar het ziekenhuis wordt gebracht. We geloven heel erg in de lokale kracht. Wanneer je mensen leert om weer eerst voor hun eigen omgeving te zorgen en zelf in de buurt aan de slag te gaan, ontstaat er een verbintenis. Om ergens een fijn leven op te bouwen, is het belangrijk dat de dingen die je nodig hebt lokaal beschikbaar zijn en dat je deze lokaal organiseert.”

Coöperatie DEEL helpt buren bij het opzetten van een buurtcoöperatie voor autodelen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de buurt voor een mooi leven. Na de oprichting van de buurtcoöperatie ondersteunt DEEL met verschillende diensten.

Sector:Deelmobiliteit
Omzet:€ 50.000
Aantal leden:7 buurtcoöperaties en 350 buurtgenoten
Aantal medewerkers:1,2 FTE
Ledenraad:Ja, de 7 voorzitters van de buurtcoöperaties