Ga door naar hoofdcontent
ArtikelenTerugblik: De Nationale Coöperatiedag 2022

Terugblik: De Nationale Coöperatiedag 2022

Woensdag 16 november 2022Afbeelding Terugblik: De Nationale Coöperatiedag 2022

Donderdag 10 november was het zover: De Nationale Coöperatiedag 2022. In Het Spoorwegmuseum in Utrecht ontmoetten meer dan 200 bestuurders, directeuren, commissarissen, leden- en jongerenraadsleden van 80 verschillende coöperaties elkaar en verdiepten ze zich in de verschillende aspecten die het coöperatief ondernemerschap met zich meebrengt.

Deze dag stond in het teken van de waarde(n) van de coöperatie. Wat is de toegevoegde waarde van de coöperatie en waar zien we waardecreatie ontstaan? Hoe maken we die aantoonbaar en laten we zien dat de coöperatie een wezenlijk onderdeel is van de samenleving? Ook werd er met een blik naar binnen gekeken: wat zijn de waarden van uw coöperatie? Al deze verschillende onderwerpen passeerden de revue.

Wij kijken terug op een mooie, inspirerende en leerzame dag en danken alle deelnemers en sprekers voor hun komst! De presentaties van de verschillende deelsessies vindt u hieronder terug.

Sfeerimpressie

Wilt u zich nogmaals onderdompelen in de sfeer van vorige week? Dan hebben we de volgende opties:

Presentaties deelsessies


De rol van coöperaties binnen transities

Welke transities zijn er waarneembaar in de maatschappij? Welke daarvan zijn relevant voor coöperaties? En welke rol zouden coöperaties moeten spelen; een stimulerende (voortrekkende) rol of een faciliterende (ondersteunende) rol. We gaan het hebben over verschillende fases van een transitie, hoe geef je die vorm en hoe blijf je de juiste verbinding houden met leden.


Reputatie: richtsnoer en toetssteen

Reputatie en merk: al zijn ze moeilijk in cijfers uit te drukken, ze zijn doorslaggevend voor het succes van jouw organisatie. Alleen al omdat het beeld dat stakeholders van jouw coöperatie / organisatie hebben, voor hen de realiteit is waar zij hun beslissingen (mede) op baseren. Als coöperatie vertel je een verhaal, schetst je een beeld. Vormt dat beeld een juiste afspiegeling van de waarden waar jouw organisatie voor staat? En is beeldvorming dan de voornaamste zorg van bestuur en management? Maar zeer ten dele. Hoe zit het dan wel? Dat komt ter sprake in deze deelsessie.


Welke persoonlijke waarden breng jij in de coöperatie?

Wat drijft jou in je werk in de coöperatie? In hoeverre is dat zichtbaar in je dagelijks werk? We gaan aan de slag in het nog beter begrijpen van je eigen waarden én die van anderen. Want als je weet hoe waarden werken, kun je in de coöperatie beter sturen en beïnvloeden.


Governance: One Tier Board

Wat zijn de voor- en nadelen van de one tier board? Waarom zou je dit model overwegen, en wat betekent het voor de huidige functionarissen en het profiel? In deze sessie delen uitvoerend bestuurders hun ervaringen met de one tier board. We gaan in gesprek met Monique Sweep, uitvoerend bestuurder Deltawind en met Arthur Schellekens, uitvoerend bestuurder van NVM.


Waardevolle generatie-inspiratie

Laat je in deze sessie verrassen door een vrije interpretatie van de vraag hoe je jongeren kan betrekken en inspireren, en hoe je hierbij rekening houdt met verschillen en (verrassende) overeenkomsten tussen de jongere en oudere generatie. Elke generatie is tenslotte van waarde voor de coöperatie. Dit doen we op een unieke manier! We spelen een korte game, voeren een discussie met elkaar en leren van elkaars ervaringen. Je loopt weg met meer inzicht in de verschillen tussen generaties en hoe je hier in jouw coöperatie rekening mee kunt houden.


De buitenwereld naar binnen (Externe Commissarissen)

Hoe kan een externe commissaris de buitenwereld nog meer binnenbrengen in de coöperatie. Niet alleen zijn/haar expertise zoals HR, ICT, financieel maar nog meer de ervaringen van buitenaf spiegelen binnen de coöperatie. Wat kunnen externe commissarissen vervolgens leren/meenemen uit de ervaring van een ledencoöperatie qua unieke rechtsvorm? Of wel, welke waarde biedt een externe commissaris de coöperatie en wat biedt de coöperatie voor waardevolle rechtsvorm.

Spreker: Jorrit Jorritsma


Werven, selecteren en beoordelen van ledenraadsleden: hoe doe je dat?

Ledenraadsleden: hoe vind je geschikte ledenraadsleden en hoe beoordeel je of ze zich voldoende ontwikkelen in lijn met de waarden van de coöperatie? Dat lijkt een ‘gewoon’ HR-vraagstuk, maar dat is het écht niet. Hoe pak je het dan wel aan? In deze sessie krijg je handzame tips vanuit de adviespraktijk.


5 jaar NCR-ledenbetrokkenheidsonderzoek: trends en inzichten

Hoe betrokken zijn leden bij de coöperatie? Een vraag die bij veel coöperaties speelt. NCR heeft daarom in samenwerking met Motivaction en Wageningen University and Research het ledenbetrokkenheidsonderzoek ontwikkeld. Hiermee wordt er op 6 dimensies gemeten hoe leden betrokken zijn bij de coöperatie. In de afgelopen jaren is het onderzoek veelvuldig uitgevoerd onder leden van NCR. In deze sessie gaan we kijken naar de onderzoeksgegevens:

  • Welke conclusies kunnen wij trekken over de betrokkenheid van leden bij coöperaties?
  • Wat vinden leden belangrijk in hun relatie met de coöperatie?
  • Welke ontwikkelingen ziet NCR op dit gebied?
  • Welke tips komen voort uit de onderzoeksresultaten?

De maatschappelijk waarde van coöperaties

In deze sessie gaan we het hebben over coöperatieve waarden. Hoe bouwen coöperaties aan een betere wereld? Wij hebben een aantal mooie best practices klaar staan. Luister naar hoe andere NCR-leden meerwaarde hebben weten te creëren voor de coöperatie en maatschappij.


Keynote spreker

Sander Heijne, auteur van Fantoomgroei, sloot de dag af met zijn lezing over de ontwikkelingen in onze samenleving. Nog nooit in de geschiedenis waren we zo rijk en welvarend als nu. En toch gaat het niet onverdeeld goed met ons land als je kijkt naar de krappe arbeidsmarkt, de woningmarkt en de hoge voedselprijzen. Hoe kan dat? Waarom accepteren we dat? Vanuit zijn wetenschappelijke en geschiedkundige analyse laat Sander zien dat het anders moet. Dat economische groei niet per se het uitgangspunt is voor een gezonde en welvarende samenleving. En dat juist coöperaties daarop antwoord kunnen geven.