Ga door naar hoofdcontent
BlogsEen schat aan ervaring

Een schat aan ervaring

Maandag 10 juni 2024

Wie op Wikipedia het jaartal 1934 opzoekt, slaat de schrik om het hart. Opkomend fascisme in Italië, Oostenrijk, Spanje. Een wapenwedloop en spanningen daaromtrent tussen Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld. En tussen Engeland en Japan. Toenemende macht en persoonsverheerlijking van Stalin in de Sovjet-Unie. Aanslagen met politieke motieven. Je trekt gemakkelijk vergelijkingen met onze ‘Zeitgeist’ 90 jaar later.

Gelukkig waren er in 1934 ook lichtpunten. Het was het jaar van de New Deal van president Roosevelt. (Degene ook naar wie de Four Freedoms Award in Middelburg is genoemd.) Een politiek van experimenteren met diverse visies en projecten om de missie: economische vooruitgang en een rechtvaardiger welvaartsverdeling, tot stand te brengen.

Een ander lichtpunt in 1934 was de oprichting van de Nationale Coöperatieve Raad.
Zo zie je dat tussen de tegels van Kwaad en Wanhoop het Goede Hoopvol de kop blijft opsteken. Laten we die les ook doortrekken naar onze tijd.

De coöperatieve missie kent net als de New Deal van Roosevelt geen eenduidige strategie. Een startende energiecoöperatie op postcoderoosniveau biedt immers een heel andere dynamiek dan een grote agrarische coöperatie met duizenden leden. Wel is er voor beide een hoop ‘proven performance’ uit het verleden, zowel praktisch als theoretisch. De schat aan ervaring in de coöperatieve gemeenschap is na 90 jaar NCR enorm.

Het getuigt van wijsheid om die schat te onderzoeken op toepasbaarheid in het heden. Laten we experimenteren met bewezen coöperatieve visies en projecten, zoals Roosevelt dat deed.

Een economie die drijft op een sterke coöperatieve wil, brengt voordelen voor elk lid, voor de coöperaties zelf en voor de (inter)nationale maatschappij in het algemeen. Zodoende kan het Goede van 2024 de kwade tegels van 1934 te boven groeien.

Auteurs

Afbeelding voor Wilbert van den Bosch

Wilbert van den Bosch