Ga door naar hoofdcontent
BoekenInclusief strategisch leiderschap

Inclusief strategisch leiderschap

CategorieBoeken
Datum20/06/2022
Auteurs
Rienk Goodijk
Afbeelding voor Inclusief strategisch leiderschap

Rienk Goodijk, hoogleraar governance, heeft in dit boek zijn eerdere concept van ‘strategisch partnerschap’ verder doorontwikkeld. Het creëren van maatschappelijke waarde vergt van het bestuur en de raad van toezicht maatschappelijk bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel. Tussen en binnen de raad van toezicht en het bestuur moet sprake zijn van een cultuur en omgang, die getypeerd kan worden als een partnerschap. Deze moet ook inclusief zijn: er wordt intensief met elkaar gedebatteerd vanuit diverse perspectieven met kritische tegengeluiden en waarbij in dialoog met interne en externe stakeholders naar oplossingen wordt gezocht. Deze zijn het resultaat van meervoudige waardenafwegingen.

Het boek sluit aan op het actuele gesprek. Het biedt een concrete handreiking voor toezichthouders en bestuurders hoe zij het juiste gesprek kunnen voeren over vraagstukken als toenemende polarisatie en dominantie van de systeemwereld over de leefwereld. Het is praktisch: niet alleen wordt het onderscheid tussen en het belang van de toezichtvisie en het toezichtkader geduid, ook worden hier diverse voorbeelden van gegeven. Hoewel het boek is geschreven vanuit de brede kennis en ervaring die Rienk Goodijk heeft op het (semi)publieke vlak, is het zeer lezenswaardig met het oog op andere sectoren.

Meer informatie: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, 2022,
ISBN 9789023258605, 32,50, www.vangorcum.nl