Ga door naar hoofdcontent
BoekenMorele dilemma’s in de boardroom

Morele dilemma’s in de boardroom

CategorieBoeken
Datum10/12/2023
Auteurs
Mijntje Lückerath-Rovers
Afbeelding voor Morele dilemma’s in de boardroom

Sinds de diverse bedrijfsschandalen aan het eind van de 21e eeuw zijn wereldwijd codes voor goed bestuur opgesteld (corporate governance). Deze codes hechten vooral veel belang aan duidelijkheid van de rollen en bevoegdheden. Inmiddels zien we dat er een groeiende consensus ontstaat dat corporate governance niet alleen hierover gaat, maar ook over de rol en het gedrag van bestuurders en commissarissen.

In de boardroom worden voortdurend besluiten genomen. Deze gaan geregeld gepaard met dillema’s. Een dilemma impliceert een keuze. Het is te kort door de bocht om te stellen dat iedere bestuurder wel weet wat goed of fout is. Keuzes zijn vaak niet zwart wit. Een dilemma in besluitvorming in de boardroom kan gaan over het conflicteren van morele normen als eerlijkheid, rechtvaardigheid, loyaliteit en goed burgerschap, belangen op de korte en de lange termijn, van werknemers of aandeelhouders, van individuen of van de onderneming.

Welke keuze een bestuurder of commissaris ook maakt: het is van belang dat men zich realiseert dat besluitvorming mensenwerk is. Van een bestuurder of commissaris wordt verwacht dat zij vasthouden aan morele normen en waarden, maar tegelijkertijd moeten zij de belangen van een zo groot mogelijke groep stakeholders maximaliseren. De auteur bespreekt het belang van het zich realiseren van biases (vooroordelen) waarvan we ons niet altijd bewust zijn.

Het boek gaat uitgebreid in op 11 bekende casus van de laatste jaren waarin bestuurders en commissarissen te maken hadden met morele oordeelsvorming. Denk aan de CEO van Yahoo die loog over zijn CV, de bestuurdersbeloning bij ING, Auping en het terugbetalen van NOW-steun.

Meer informatie: Mediawerf Uitgevers,2023,
ISBN 9789083296364, € 32,50, www.mediawerf.nl