Ga door naar hoofdcontent
BoekenSamenwerken aan maatschappelijke opgaven

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Plaats maken voor gedeelde verantwoordelijkheid
Categorie
Datum23/04/2024
Auteurs
Manon de Caluwé, Edwin Kaats
ISBN9789024456185
Afbeelding voor Samenwerken aan maatschappelijke opgaven

Organisatieadviseurs Manon de Caluwé en Edwin Kaats zijn gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken en het begeleiden van organisaties met maatschappelijke opgaven. In dit boek werken zij uit hoe je hierbij effectief samenwerkt met verschillende partijen en stakeholders in de externe omgeving van de organisatie. Dit speelt ook bij agrarische coöperaties, energiecoöperaties, en alle andere coöperaties die bij hun diensten actief zijn in een omgeving met lokale of centrale overheden. Maar binnen elke coöperatie kom je leden(groepen) tegen met verschillende motieven, belangen en perspectieven. Steeds is er behoefte aan regie om via interactie tot gedragen oplossingen te komen.

De aanpak gaat uit van zes domeinen waarlangs interventies worden ingezet. Deze worden tot in detail toegelicht en uitgewerkt:
(1) het agenderen van de opgave: verhelderen van noodzaak en waar leidt dit toe?
(2) het faciliteren van interactie: het belang van zorgvuldige interactie om tot een gezamenlijke koers te komen.
(3) het mobiliseren van actoren: wie zijn dit, wat zijn hun drijfveren en hoe krijg je ze in beweging?
(4) het creëren van een platform voor samenwerking: waar is voldoende aandacht en slagkracht mogelijk?
(5) sturen op impact in netwerken: samenstelling, regie en coördinatie, mogelijkheden voor sturing.
(6) zorgen voor draagvlak en legitimatie voor de gemaakte keuzes en interventies: ervaringen en voorwaarden inbrengen, regels maken of wijzigen.

Het laatste deel van het boek kijkt vanuit de invalshoek leiderschap hoe je kan initiëren, faciliteren, mobiliseren en verbinden bij collectieve samenwerking.

Het boek is zowel geschikt voor de beleidsmakers, bestuurders als de veranderaars en dat het boek relevantie heeft voor coöperaties blijkt wel uit deze paragraaf: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”! Het is wel gericht op grote maatschappelijke zaken, de aanpak vraagt soms dus vertaling naar een andere context. Maar in de aanpak is er een duidelijke link naar hoe NCR de coöperatie-strategie, ledenbetrokkenheid, wederkerigheid en de ledendialoog benadert.

Meer informatie: Manon de Caluwé & Edwin Kaats, Boom, 2023, € 55,00, ISBN 9789024456185