Ga door naar hoofdcontent
InformatieAdvisering en procesbegeleiding

Advisering en procesbegeleiding

Coöperaties zijn er in veel verschijningsvormen en in tal van sectoren. NCR heeft 90 jaar ervaring in coöperatief ondernemen en zorgt ervoor dat coöperaties van elkaar kunnen leren. NCR heeft ervaren experts in huis en in het netwerk die u kunnen helpen bij het oprichten, besturen, (in)richten en bijsturen van coöperaties.

Denk bijvoorbeeld aan advies en/of begeleiding bij:

 • de te kiezen ondernemingsvorm bij startende initiatieven;
 • de oprichting van de coöperatie, zodat de statuten opgesteld worden zoals je écht bedoeld had;
 • het te kiezen of te wijzigen bestuursmodel;
 • het scherp krijgen van de rol- en taakverdeling in de coöperatie;
 • het oplossen van knelpunten in de governance van de coöperatie;
 • de toepassing van de NCR Code;
 • het opstellen en aanpassen van statuten en reglementen;
 • het opstellen en uitvoeren van opleidingsplannen voor coöperatiebestuurders, ledenraden en commissies;
 • de evaluatie van bestuur, toezicht en ledenraad; NCR heeft voor leden een online tool beschikbaar (ook voor zelfevaluatie);
 • het versterken van de betrokkenheid van leden bij de coöperatie;
 • het opstellen en vernieuwen van de strategie van de coöperatie;
 • het oplossen van conflicten tussen of binnen coöperatieve gremia;
 • een fusie met een andere coöperatie;
 • het organiseren van een passend coöperatief financieel beleid en ledenfinanciering;
 • fiscaliteiten;
 • het organiseren van ledeninvloed en een goede dialoog in de coöperatie.

Heeft u expertise of begeleiding nodig bij een vraagstuk? Neem dan contact met ons op via 030 – 284 04 90 of ncr@cooperatie.nl, dan kijken wij welke adviseur het beste bij uw vraag past. Dit kan een adviseur zijn van NCR of een gespecialiseerde adviseur uit ons netwerk.

Kosten

De kosten voor adviesgesprekken worden in rekening gebracht. Het tarief € 140,- per uur voor NCR-leden (exclusief btw). Voor meer uitgebreide advies- en begeleidingsopdrachten wordt een offerte uitgebracht.