Ga door naar hoofdcontent
InformatieBijeenkomsten

Bijeenkomsten

NCR bouwt aan een sterk coöperatief netwerk en gelooft in de kruisbestuiving tussen ‘gevestigde’ en ‘nieuwe’ coöperaties. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als het betrekken van jongeren of het samenbrengen van meerdere ketenpartijen in een multistakeholder coöperatie. Regelmatig initieert en organiseert NCR ontmoetingen om coöperaties bij elkaar te brengen en van elkaar te leren. Hiermee wil NCR ontwikkelendelen en verbinden.

In de agenda vindt u een overzicht van alle bijeenkomsten.

De Nationale Coöperatiedag

De Nationale Coöperatiedag is hét netwerk- en kenniscongres voor coöperatief Nederland. Met toonaangevende sprekers en voorbeelden uit de coöperatieve praktijk. Tijdens deze dag ontmoeten bestuurders, toezichthouders, directieleden, coöperatieprofessionals, ledenraadsleden, leden en andere betrokkenen elkaar.

Symposia

Jaarlijks worden twee symposia georganiseerd die uitsluitend voor leden van NCR toegankelijk zijn. Altijd staat een actueel thema centraal. Een greep uit de thema’s die afgelopen jaren aan bod kwamen: NCR Code, Ledenbetrokkenheid en ledenbinding, Toezicht houden in coöperaties. Maar ook Integriteit in bestuur en toezicht, Generation [X]change, De Coöperatieve Dialoog, Privacywetgeving, Mededinging, Het samenspel van bestuur en toezicht en Diversiteit.

Pop-up Labs

De verscheidenheid tussen coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. NCR verbindt mensen binnen de verschillende coöperaties om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we onder andere in NCR Pop-up Labs. Deze kleinschalige co-creatie-bijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd en beogen kennisontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging.

Een greep uit de thema’s die aan bod komen: Jongeren binnen coöperaties, Bestuursvergoedingen, Communicatie, Diversiteit, Inkoop. Maar ook brengen we gelijkgestemden van coöperaties samen om van elkaar te leren. Denk aan bestuursondersteuners, commissarissen, voorzitters, begeleiders van ledenraden en begeleiders van jongerenraden.

Maandelijks spreekuur startende coöperaties

Speciaal voor collectieven die een coöperatieve vorm overwegen of die een coöperatie aan het oprichten zijn, biedt NCR ondersteuning met een maandelijks spreekuur.

Om niemand teleur te stellen is het wel nodig om u in te schrijven en de afspraak in te plannen. Check de agenda voor het eerstvolgende spreekuur en schrijf u in!

Er zijn geen kosten verbonden aan dit spreekuur en u hoeft nog geen lid te zijn van NCR.
Kijk hier voor meer informatie over het spreekuur.

Mogen we u ontmoeten?

In de agenda staan alle bijeenkomsten op een rij.