Ga door naar hoofdcontent
InformatieBoardroom coaching

Boardroom coaching

Wat is Boardroom coaching?

Met behulp van een Boardroom coach kan de bestuurlijke gremia van de coöperatie (bestuur, directie en/of RvC) geholpen worden om optimaal te functioneren. Boardroom coaching is geschikt voor zowel kleine als grote coöperaties. Het goed functioneren in de boardroom vraagt om kennis van de eigen governance en het regelmatig organiseren van een zelfevaluatie. Daarnaast vraagt het functioneren als boardmember ook om andere skills en competenties. Denk aan thema’s als vooroordelen, kokervisie en invloedrijk communiceren. Het functioneren binnen bestuur of RvC ten tijde van een fusie, reorganisatie, of een drastisch veranderende markt kan gebaat zijn bij het inschakelen van een Boardroom coach. Hoe deze coaching er uit komt te zien bepalen we gezamenlijk en is volledig maatwerk.

Voor wie is Boardroom coaching?

Voor alle coöperatieve leiders die ondersteuning wensen, om zo door te ontwikkelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, kennis en vaardigheden.

​Boardroom coaching is zowel individueel als op groepsniveau (bestuur of RvC) mogelijk.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Boardroom coaching? Neem dan contact met ons op via 030 – 284 04 90 of ncr@cooperatie.nl.