Ga door naar hoofdcontent
InformatieCoöperatiestrategie ontwikkelen

Coöperatiestrategie ontwikkelen

De coöperatie is een bijzondere ondernemingsvorm, omdat het een vereniging van leden is die samen een bedrijf voeren. Daarmee zijn de leden dus het doel en het bedrijf het middel om dit doel te realiseren. Dit uitgangspunt zorgt ervoor dat ook bij strategische oriëntaties rekening moeten worden gehouden met het ledenperspectief. Er moet dus een passende coöperatiestrategie worden opgezet.

Strategische oriëntatie met ledenperspectief

NCR heeft methodieken ontwikkeld om tot een evenwichtige coöperatiestrategie te komen. Hierbij staat het ledenbelang centraal: wat is de reden waarom leden samenwerken in de coöperatie? Dat doel kan in de loop der tijd veranderen, bijvoorbeeld door marktveranderingen.

Samen ontwikkelen

In de eerste fase wordt – eventueel in ledensessies – tot een hernieuwd gemeenschappelijk doel gekomen. Dat doel vormt vervolgens de basis voor de inrichting van de coöperatie. Aan de hand van de drie kernrelaties tussen lid en coöperatie (zeggenschap, transactie, financiering) zullen keuzes gemaakt worden hoe de inrichting eruit ziet.

Het gaat om vragen als hoe de ledendoelgroep eruit ziet, het onderscheid tussen leden en klanten, de wijze waarop de besturing georganiseerd is en hoe de onderneming gefinancierd wordt.

Er zijn tal van keuzemogelijkheden voor handen voor deze inrichting. De relevante opties komen in het traject aan bod. Aan de hand van de voorkeuren wordt een keuze gemaakt voor de opties die het beste passen. Dit proces zal in ieder geval met de bestuurlijk betrokkenen doorlopen worden, maar het is juist erg waardevol om ook leden(geledingen) in het proces te betrekken. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij het inventariseren van de relevante (markt)ontwikkelingen, het herdefiniëren van het gemeenschappelijke doel, maar ook bij het verkennen van de inrichtingsvarianten. De coöperatieve dialoog biedt hiervoor tal van geschikte werkvormen. In veel gevallen zal deze herijkte coöperatiestrategie leiden tot strategische keuzes van de onderneming. Dat is dus een afgeleide van de coöperatiestrategie. Immers, de onderneming is het middel om het doel (het ledenbelang) te realiseren.

NCR helpt u graag bij het ontwikkelen of herijken van uw coöperatiestrategie.