Ga door naar hoofdcontent
InformatieFiscaliteiten

Fiscaliteiten

Vennootschapsbelasting (Vpb)

Een coöperatie betaalt vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst. De coöperatie mag de winst die zij heeft uitgekeerd aan haar leden-natuurlijke personen (in gewoon Nederlands: eenmanszaken, VOF) in principe aftrekken van haar eigen winst, en betaalt hier dan dus geen Vpb over. Dit noemen we “verlengstukwinst”, en het voorkomt een dubbele heffing. De leden-natuurlijke personen betalen zelf gewoon belasting (IB) over de door hen ontvangen winst.

De wet geeft aan welk deel van de winst van de coöperatie kan gelden als verlengstukwinst. Dit deel (percentage) wordt bepaald door de kosten van de prestaties van de leden te delen door de totale kosten van de coöperatie. Daar mag je een bedrag bij optellen, voor zover je dan niet uitkomt boven de oorspronkelijke winst. Bij de prestaties van de leden mag je alleen meenemen wat ze zelf in hun eigen onderneming hebben voortgebracht.

Er zitten wel wat haken en ogen aan de verlengstukwinst: deze is bijvoorbeeld slechts aftrekbaar bij de coöperatie als deze daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Het toevoegen van de winst aan het eigen vermogen van de coöperatie door te storten op een ledenrekening kwalificeert bijvoorbeeld niet. Ook gaat het leerstuk van de verlengstukwinst niet op als de winst wordt behaald in een dochtervennootschap van de coöperatie.

De coöperatie mag de winst die zij heeft uitgekeerd aan haar leden-rechtspersonen (in gewoon Nederlands: BV, NV, vereniging, coöperatie, stichting) niet van haar eigen winst aftrekken. Maar dit betekent niet dat hier alsnog sprake is van dubbele belastingheffing: De winstuitkering die de leden-rechtspersonen ontvangen van de coöperatie, is vanwege de deelnemingsvrijstelling voor hen onbelast. De leden-rechtspersonen hoeven hiervoor niet een minimaal belang van 5% in de coöperatie te bezitten.

Dividendbelasting

In principe is een coöperatie niet verplicht om dividendbelasting af te dragen (dit in tegenstelling tot een BV). Als de fiscus op basis van de feitelijke werkzaamheden echter concludeert dat de coöperatie als “houdster coöperatie” fungeert, dan moet de coöperatie wel dividendbelasting op de winstuitkeringen inhouden. Dit zal aan de orde zijn als de coöperatie haar winst hoofdzakelijk (>70%) verkrijgt uit deelnemingen in andere vennootschappen.

Btw

Een coöperatie is doorgaans btw-plichtig. Het btw-nummer krijg je als je de coöperatie bij de Kamer van Koophandel inschrijft. De coöperatie is in de meeste gevallen btw-plichtig. De coöperatie factureert dus zelf met btw en ontvangt van derden/ondernemers dus ook facturen met btw.