Ga door naar hoofdcontent
InformatieIncompany cursus: Visie op toezicht in de coöperatie

Incompany cursus: Visie op toezicht in de coöperatie

In deze tweedaagse incompany cursus komt de Raad van Commissarissen samen met het bestuur tot een actuele Visie op het Toezicht en bijbehorend Toezichtkader.

Onderwerpen

  • Waarden, principes en onderliggende uitgangspunten bij het toezicht
  • Ontwikkelen van een praktische visie op de uitvoering van het toezicht in de
    rollen van toezichthouder, adviseur en werkgever
  • Vastleggen van de visie in een helder geformuleerd Toezichtkader
  • Formuleren eventuele mutaties in reglementen om deze beter aan te laten
    sluiten bij de Visie op het Toezicht

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor de Raad van Commissarissen (of Raad van Toezicht) en het bestuur gezamenlijk.

Informatie

Voor de samenwerking tussen RvC-leden en bestuur is niet één blauwdruk. Ze is ook niet volledig in reglementen te vatten en is bij coöperaties op onderdelen écht anders dan bij andere bedrijfsvormen. Wat prettig voelt en wat effectief is, hangt af van de omstandigheden, de rol die een toezichthouder moet of wenst te vervullen, de tijd en vooral ook de mensen die het doen. Het is van belang dat beide organen helder krijgen wat ze van elkaar mogen verwachten. Wat ze over en weer als passend ervaren en hoe ze met elkaar in hun diverse rollen wensen om te gaan. Het regelmatig herijken van deze afspraken komt de samenwerking ten goede. Een toezichthoudend orgaan dat zo’n proces samen met het bestuur heeft doorlopen, heeft aantoonbaar meer houvast op de kwaliteit van het toezicht.

De Visie op het Toezicht en bijbehorend Toezichtkader kan bovendien dienen als verantwoordings-document voor internen en externen. Tijdens deze tweedaagse cursus formuleert de Raad van Commissarissen samen met het bestuur zijn visie op het toezicht bij de coöperatie. De uitwerking van de visie wordt vastgelegd in een Toezichtkader. De cursus wordt gegeven door Marijke Flamman, senior coöperatie adviseur bij NCR en gecertificeerd toezichthouder.

Programmablad

Kosten

Prijs op aanvraag.

Neem contact op met Bart van Leerdam voor meer informatie.

Kijk hier voor meer incompany trainingen van NCR.