Ga door naar hoofdcontent
InformatieIs een coöperatie iets voor mij?

Is een coöperatie iets voor mij?

Als je bedrijfsmatig met anderen wilt gaan samenwerken, kun je uit meerdere rechtsvormen kiezen, zoals de BV, de VOF, de stichting of de coöperatie. Welke vorm voor jou het meest geschikt is, hangt af van diverse factoren. Het onderscheid zit vooral in de mate van aansprakelijkheid, de flexibiliteit, en het fiscale gevolgen.

Hieronder treft u een overzicht van enkele verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn in Nederland. Het overzicht bevat een korte omschrijving en een korte uitleg over de fiscaliteit en aansprakelijkheid die met deze rechtsvorm gepaard gaan. Wilt u weten of de coöperatie de juiste rechtsvorm is voor u? Doe dan de Coöperatiecheck!

Besloten Vennootschap (BV)

Omschrijving

De zeggenschap ligt bij de aandeelhouders, daarnaast is er een bestuur.

Nadeel: De BV kent aandelen die je niet vrijelijk kunt verkopen. Je moet hier de andere aandeelhouders in principe goedkeuring voor vragen. Het verkopen van een aandeel en de oprichting zelf moet via de notaris.

Fiscaliteit

Het is relatief duur om salaris op te nemen uit een BV, een dividenduitkering is belastingtechnisch goedkoper. Als je 5% van de aandelen in een BV bezit, geldt dat als een aanmerkelijk belang. De Belastingdienst staat dan niet toe dat je geen of heel weinig salaris krijgt. Je loon moet marktconform zijn, met een minimumjaarsalaris van € 56.000 (gebruikelijkloonregeling 2024).

De BV moet over de winst vennootschapsbelasting (vpb) betalen.

Aansprakelijkheid

Voordeel: als aandeelhouder van een BV ben je in principe niet persoonlijk aansprakelijk. Je loopt dan hooguit het risico dat je de inleg voor je aandelen kwijtraakt. Behoudens uitzonderingen, zoals wanbestuur, is het bestuur niet aansprakelijk voor schulden van de BV.

Stichting

Omschrijving

Een stichting kent geen leden, de zeggenschap ligt bij het bestuur. Vaak wordt voor een stichting gekozen als het gaat om ideële doelen. Voor oprichting is een notaris vereist.

Fiscaliteit

Eventuele winst van de stichting mag niet aan haar bestuurders worden uitgedeeld, het moet ten goede komen aan het doel.

Als de stichting een onderneming exploiteert, betaalt ze vpb over de winst.

Aansprakelijkheid

Behoudens uitzonderingen, zoals wanbestuur, is het bestuur niet aansprakelijk voor schulden van de stichting.

Vennootschap onder firma (VOF)

Omschrijving

Bij de rechtsvorm vennootschap onder firma drijven meerdere personen onder gemeenschappelijke naam, en voor gemeenschappelijke rekening en risico een bedrijf uit. Voordeel: toe- en uittreding van vennoten is flexibel, zo ook de inrichting van de VOF. Geen notaris vereist.

Fiscaliteit

Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en belastingplichtig en betaalt belasting over zijn deel van de  winst.

Aansprakelijkheid

Nadeel: Iedere vennoot kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de VOF.

Coöperatie

Omschrijving

Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf ten behoeve van haar leden. De zeggenschap van de coöperatie ligt bij de leden, daarnaast bestaat er een bestuur.

Eventuele winst van de stichting mag aan de leden worden uitgekeerd.

Voor de oprichting is een notaris vereist.

Voordeel: Flexibiliteit ter zake toe- en uitreding van leden, hiervoor is geen notaris vereist. Flexibiliteit van inrichting van de coöperatie.

Fiscaliteit

Over eventuele winst betaalt de coöperatie vpb. Winst die wordt uitgekeerd aan leden/natuurlijke personen komt hierop in mindering.

Leden/natuurlijke personen betalen hier zelf inkomstenbelasting over. Leden/rechtspersonen betalen geen belasting over de winstuitkering op grond van de deelnemingsvrijstelling.

Aansprakelijkheid

Behoudens uitzonderingen, zoals wanbestuur, is het bestuur niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie.

Doe de Coöperatiecheck

Snel weten of een coöperatie een geschikte rechtsvorm is voor uw onderneming? Beantwoord de korte vragenlijst van de coöperatiecheck en krijg direct antwoord.
Doe de Coöperatiecheck!