Ga door naar hoofdcontent
InformatieOnderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs

Onderzoek en onderwijs

Iedere generatie ontwikkelt zijn eigen coöperatie. Coöperaties passen zich door innovatie aan de tijdsgeest aan. Hierbij speelt (wetenschappelijk) onderzoek een belangrijke rol.

Onderzoek

NCR verricht onderzoek of laat onderzoek uitvoeren naar de relevante onderwerpen die in coöperaties spelen. Deze onderwerpen worden veelal vanuit de leden aangedragen. Er is onder meer onderzoek gedaan naar het imago en de reputatie van en de beeldvorming over coöperaties, naar het monistisch bestuursmodel en NCR heeft in opdracht van RVO een onderzoek uitgevoerd naar de wijze van financiering van energiecoöperaties. Een belangrijk onderzoeksgebied is ledenbetrokkenheid; het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is de laatste jaren verbeterd en uitgebreid en heeft de nieuwste release in 2018.

In Nederland wordt op verschillende universiteiten onderzoek gedaan naar coöperatief ondernemen. NCR stimuleert dit en verbindt wetenschap met de praktijk. Daarnaast wordt buitenlands wetenschappelijke onderzoek verzameld en toegepast in de Nederlandse omgeving.

In 2018 heeft NCR – samen met Nederlandse universiteiten – een internationaal wetenschapscongres over coöperatief ondernemen naar Nederland gehaald.

Onderwijs

Sla de studieboeken er op na: er is weinig aandacht voor de coöperatie. NCR heeft als doelstelling om alle studenten op het hbo en universitair onderwijs kennis te laten maken met coöperatief ondernemen. Er is een grote kans dat zij na hun studie met een coöperatie te maken krijgen, als lid of als medewerker. Hiervoor is een speciale uitgave ’Coöperatief ondernemen; van jou, voor jou’ gemaakt en worden regelmatig gastcolleges en andere optredens verzorgd door medewerkers van NCR of door NCR-ambassadeurs. De NCR-ambassadeurs zijn topbestuurders, commissarissen en medewerkers van toonaangevende Nederlandse coöperaties die het coöperatieve bedrijfsmodel onder de aandacht brengen bij onderwijsinstellingen en studenten. Ze zijn via NCR te benaderen.