Ga door naar hoofdcontent
InformatieOnderzoek ledenbetrokkenheid

Onderzoek ledenbetrokkenheid

Ledenbetrokkenheid is een breed begrip. Voor NCR heeft het vooral te maken met de bereidheid van leden om lid te blijven en de bereidheid om op de één of andere manier een bijdrage aan het functioneren van de coöperatie te leveren. Voelt het lid zich ‘betrokken’ in de rol die hij/zij heeft in de coöperatie en laat hij/zij dit zien in de dagelijkse praktijk? Leidt dit tot de resultaten die verwacht mogen worden en er toe doen?

Organisaties willen succesvol zijn. Voor coöperaties betekent dat met bevlogen en betrokken leden iets moois neerzetten. Naarmate coöperaties succesvoller zijn en groeien, is de kans groter dat ledenbetrokkenheid afneemt. Ook de tijdgeest verandert. Het stimuleren van ledenbetrokkenheid vraagt daarom om een nieuwe aanpak van coöperaties.

Onderzoek Ledenbetrokkenheid

Ledenbetrokkenheid staat bij veel coöperaties op de agenda. Iedereen begrijpt dat betrokken leden nodig zijn bij een coöperatie. Maar hoe benut je deze betrokkenheid? En hoe kun je het meten en eventueel verbeteren? Hiervoor biedt NCR het ledenbetrokkenheidsonderzoek aan.

Het onderzoek is ontwikkeld op basis van eerder NCR-onderzoek dat is verrijkt met aanvullende studies en wetenschappelijke toetsen. De vernieuwde vragenlijst is opgesteld en met behulp van logaritmes zo vormgegeven dat elke respondent direct een profiel van de eigen betrokkenheid ontvangt. Ook de totaalresultaten worden automatisch gegenereerd ten behoeve van de deelnemende coöperatie.

Met dit instrument tonen we aan hoe en in welke mate er betrokkenheid is bij uw coöperatie. Voelen leden het enthousiasme en de verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf en het collectief te halen? En maakt de coöperatie dat ook mogelijk voor hen? Waar liggen verbeterpunten als het gaat om betrokkenheid? Het uiteindelijke doel is om input te krijgen om het constructieve gedrag van de leden en daarmee de prestaties van de coöperatie naar een hoger plan te tillen.

Bekijk de brochure van het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek hier.

Ledenbetrokkenheid meten op zes dimensies

 class=

Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek is gebaseerd op 6 dimensies: Imperatief, Normatief, Calculatief, Affectief, Vertrouwen en Reputatie.

Affectieve betrokkenheid: in hoeverre leden emotionele binding met de coöperatie ervaren.
Normatieve betrokkenheid:
in hoeverre leden het plichtsbesef voelen om verbonden te blijven met de coöperatie.
Vertrouwen: in hoeverre leden vertrouwen hebben in de coöperatie.
Calculatieve betrokkenheid: in hoeverre leden vinden dat het lidmaatschap hun voordelen oplevert.
Imperatieve betrokkenheid: in hoeverre leden denken dat er een alternatief is voor de coöperatie.
Reputatie: in hoeverre leden een positief beeld hebben van de coöperatie.

De vier dimensies Imperatief, Normatief, Calculatief en Affectief komen uit de eerdere onderzoeksopzet. Na aanvullende studie zijn deze dimensies geherdefinieerd. Ook is nadere studie gemaakt van de determinanten die deze dimensies bepalen. Daarom zijn de vragenlijsten opnieuw geformuleerd. In de praktijk bleken de genoemde vier dimensies nog niet voldoende om zinvolle uitspraken te kunnen doen over de betrokkenheid van leden bij hun coöperatie. De hypothese dat ook Reputatie (een beeld in en van de buitenwereld) en Vertrouwen (een innerlijk individueel gevoel) een grote invloed hebben op ledenbetrokkenheid, is in pilotonderzoek bevestigd. Deze twee dimensies zijn daarom ook toegevoegd aan het onderzoek.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek wordt gezien als middel om tot een samenhangend geheel van de juiste interventies te komen. Alles gericht op een vitale vereniging en een succesvol bedrijf. Het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek begint met een intakegesprek en bestaat vervolgens uit vijf onderdelen. Na stap 3 vindt een presentatie van de online onderzoeksresultaten plaats.

 1. Een online vragenlijst aan (groepen) leden van uw coöperatie (groep L).
 2. Een online vragenlijst aan bestuurders, commissarissen en senior management (groep BCSM)
 3. Verwerking van de resultaten.
 4. (Optioneel) Een verdiepende focusgroepdiscussie om nog meer inzicht te krijgen.
 5. (Optioneel) Een strategiesessie om de ledenbetrokkenheid bij uw coöperatie te vergroten.

Resultaten

Bij deelname ontvangt u:

 • Individuele rapportages per deelnemend lid;
 • Een rapportage van de totaalresultaten van alle leden (indien mogelijk en eventueel gesegmenteerd);
 • Een gap-analyse tussen de ledenresultaten (groep L) en de resultaten van de groep bestuurders, commissarissen en senior management (groep BCSM);
 • Een verslag van de verdiepende focusgroep-bijeenkomst;
 • Aanbevelingen ter verbetering van de ledenbetrokkenheid;
 • Indien mogelijk een benchmark met vergelijkbare coöperaties.

Meer weten?

Wilt u meer lezen over het ledenbetrokkenheidsonderzoek? Bekijk dan de speciale website van NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek.
Naar de website

Vragen?

Als u vragen heeft over het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek, neemt u dan contact met ons op.
Neem contact op