Ga door naar hoofdcontent
InformatieOver ledenbetrokkenheid

Over ledenbetrokkenheid

Organisaties willen succesvol zijn. Voor coöperaties betekent dat met bevlogen en betrokken leden iets moois neerzetten. Naarmate coöperaties succesvoller zijn en groeien, is de kans groter dat ledenbetrokkenheid afneemt. Ook de tijdgeest verandert. Het stimuleren van ledenbetrokkenheid vereist een nieuwe aanpak van coöperaties.

Ledenbetrokkenheid is een breed begrip. Voor NCR heeft het vooral te maken met de bereidheid van leden om lid te blijven en de bereidheid om op de één of andere manier een bijdrage aan het functioneren van de coöperatie te leveren. Voelt het lid zich ‘betrokken’ in de rol die hij/zij heeft in de coöperatie en laat hij/zij dit zien in de dagelijkse praktijk? Leidt dit tot de resultaten die verwacht mogen worden en er toe doen?

Belang voor de coöperatie

Een coöperatie is een vereniging met een bedrijf. Hoe betrokkener de leden van de vereniging op het bedrijf, hoe bloeiender de coöperatie. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen stellen het coöperatieve bedrijf voor nieuwe uitdagingen. Het intrinsieke potentieel, de kracht en macht van leden, kan een onderscheidend voordeel zijn. Mits goed onderhouden en strategisch ingezet.

Als een coöperatie jong of klein is, zien we per definitie een hoge betrokkenheid. Naarmate de coöperatie ouder en groter wordt, zijn er talloze redenen waarom leden niet vooraan staan. Een coöperatie moet hier eigenlijk wel werk van maken want het feit dat de rechtspersoon eigendom is van die leden maakt hem onderscheidend ten opzichte van andere rechtspersonen. Bovendien laat een coöperatie veel kansen liggen wanneer geen gebruik wordt gemaakt van het latente ledenpotentieel.

Maar hoe activeer je een afnemende betrokkenheid? Welke leden zijn wel, welke minder bereid om iets voor de coöperatie te betekenen? Waar ligt dat aan? Op welke wijze kun je welke groepen aanspreken? Een gedegen ledenbetrokkenheidsonderzoek biedt een goede basis om vanuit te vertrekken.

Belang voor de leden

Leden kennen diverse drijfveren om lid te zijn van uw coöperatie. Het inzichtelijk maken van die drijfveren heeft niet alleen voordelen voor de coöperatie. Ook leden zelf zijn zich graag bewust van hun drijfveren. Het helpt hen om betere beslissingen te nemen. En het helpt hen om aandacht te geven aan het lidmaatschap van hun coöperatie en hier ook ondernemerschap te tonen. Dit omdat de coöperatie als het ware hun ‘tweede’ bedrijf is, de fiscus spreekt van verlengstukbedrijf, waar een deel van hun economische verwaarding plaatsvindt. Ook voor coöperaties geldt, zoals bij sport- en muziekverenigingen: hoe meer leden bereid zijn op één of andere manier bij te dragen, hoe beter de coöperatie functioneert. En ieder lid vindt het fijn om betrokken te zijn bij een bloeiende coöperatie, dit geeft hem/haar energie!

Ledenbetrokkenheidsonderzoek

Gaat u aan de slag met uw coöperatiebeleid? En wilt u uw leden nog meer of beter betrekken? Start dan met het Ledenbetrokkenheidsonderzoek dat NCR met onderzoeksbureau Motivaction ontwikkelde.
Meer informatie over het onderzoek