Ga door naar hoofdcontent
InformatieOver NCR Incompany

Over NCR Incompany

Heeft u voor uw coöperatiekader specifieke opleidingswensen en past het standaard-aanbod u niet helemaal? Wilt u in één keer een grotere groep laten scholen over een of meer onderwerpen? Kies dan voor een Incompany cursus of training van de NCR Coöperatie Academie.

Maatwerk

Samen met u maken we een maatwerkprogramma dat perfect aansluit bij uw specifieke behoefte. De onderdelen van het programma van de NCR Coöperatie Academie gebruiken we hiervoor meestal als bouwstenen, al dan niet in een ‘light’ variant. Maar ook andere onderwerpen zijn mogelijk, wij vinden er altijd de juiste docent voor u bij. Het is ook mogelijk dat wij één of meer onderdelen verzorgen van een breder opgezette studiedag voor uw coöperatiekader. Net als in onze ‘gewone’ cursussen zijn onze Incompany cursussen en trainingen, altijd geplaatst in een coöperatie-context, erg interactief en wordt er veel geoefend met nieuwe vaardigheden.

Voorbeelden

 • De hele ledenraad in één keer bijspijkeren (of de nieuwelingen uit het afgelopen jaar) over de governance van uw coöperatie, vergadertechniek en verbale vaardigheid in debatten.
 • Een snelcursus ‘Financiële sturing van coöperaties’ voor het bestuur of de ledenraad, gecombineerd met bespreking van de jaarcijfers met de CFO van uw coöperatie.
 • Het verdiepen van kennis over strategie- en visietrajecten en het sleutelen aan verbale vaardigheden van de ledenraad. Dit ter voorbereiding op een nieuwe strategie of visie van de coöperatie.
 • Raad van Commissarissen samen met het bestuur begeleiden tot een actuele Visie op het Toezicht en bijbehorend Toezichtkader. Hiervoor heeft NCR de incompany training Visie op toezicht in de coöperatie ontwikkeld.
 • Een snelcursus ‘Sollicitatiegesprekken voeren’ voor selectiecommissies van nieuwe leden- of districtsbestuurders.
 • Een masterclass ‘Coöperatie besturen’ voor uw ledenraad, jongerenraad of een districtsbestuur, waarin een coöperatie-expert van NCR verdieping geeft over coöperatie-onderwerpen aan de hand van door de groep (ter plekke) aangereikte casussen of andere onderwerpen.
 • Een workshop ‘Ledenbetrokkenheid’ waarin het bestuur of de ledenraad tegelijk ook een actieplan maakt voor de eigen coöperatie.
 • Een cursus ‘Vergadertechniek’ voor ledenraadsleden of jongerenraadsleden, gecombineerd met ‘live’ advies van een expert tijdens een echte vergadering.
 • Een workshop ‘Dialoogvormen’ voor uw ledenraad of jongerenraad, als voorproefje voor het meer levendig maken van vergaderingen of een offensief om leden op een andere manier bij de coöperatie te betrekken.
 • Een inleiding ‘Governance in uw coöperatie’ als onderdeel van een introductiedag voor nieuwe bestuurders of ledenraadsleden van uw coöperatie.
 • Een snelcursus ‘Voortgangs-, ontwikkelings- en beoordelingsgesprekken voeren’ voor coöperatiekader dat medebestuurders of een directeur moet beoordelen en helpen in hun ontwikkeling.

Voordelen Incompany training

 • Maatwerk: we stemmen de inhoud van de training af op uw coöperatie en medewerkers;
 • Efficiënt: deelnemers hebben geen reistijd en maken geen reiskosten;
 • Planning: we plannen de training naar uw wensen;
 • Teambuilding: een incompany training kan ook als teambuilding effectief zijn. Deelnemers leren elkaar beter kennen en ontwikkelen zich vanuit een gezamenlijk belang. Dit versterkt de onderlinge samenwerking;
 • Expertise: naast onze ervaren docenten kunnen ook experts uit de eigen coöperatie een rol spelen;
 • Minder kosten: een incompany cursus is meestal goedkoper omdat er geen locatiekosten worden gemaakt.

Interesse?

Voor meer informatie of advies over NCR Incompany opleidingen kunt u contact opnemen met Bart van Leerdam, tel. 06 – 23 49 16 28.

Programma’s die we hebben ontwikkeld: