Ga door naar hoofdcontent
InformatiePrivacyverklaring NCR

Privacyverklaring NCR

Nationale Coöperatieve Raad (NCR) vindt uw privacy belangrijk en hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij houden ons daarbij aan de vereisten die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring informeert u hoe NCR omgaat met uw persoonsgegevens.

Lidmaatschapsgegevens

Van een met onze leden afgestemde groep van aan hen verbonden functionarissen en medewerkers worden met permissie persoonsgegevens bijgehouden. Wij gebruiken voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, adresgegevens, het e-mailadres, het telefoonnummer en de functieomschrijving om de taken van onze vereniging en netwerk uit te kunnen voeren, waaronder:

 • het voeren van onze ledenadministratie en de (factuur)administratie;
 • het organiseren van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergaderingen, symposia, cursussen en andere bijeenkomsten;
 • het informeren van leden over relevante activiteiten van NCR, onder meer via e-mail, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief;
 • het onderhouden van contact;
 • het aanbieden en beheren van een deels besloten online coöperatieplatform voor leden en om, bijvoorbeeld door middel van cookies, informatie te verkrijgen over het gebruik van de website;
 • het versturen van de uitgave Coöperatie;
 • ten behoeve van doeleinden waarover u vooraf separaat wordt geïnformeerd.

De toepasselijke wettelijke grondslagen zijn uitvoering overeenkomst, naleving wettelijke verplichtingen en het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. Wij bewaren de persoonsinformatie zolang er sprake is van een actieve relatie.

NCR coöperatieplatform

De website van NCR is voorzien van een geldig SSL-certificaat waardoor het interactieve verkeer tussen de website en gebruikers verloopt via een beveiligde (https-)verbinding.

Personen die zijn verbonden aan leden van NCR hebben desgewenst toegang tot het besloten deel van het online coöperatieplatform. Inloggen is mogelijk met het bij NCR bekende mailadres en een persoonlijk wachtwoord.

NCR e-learning

Via de website van NCR kunnen ook e-learningmodules worden gevolgd. Hiervoor maakt NCR gebruik van een aangepaste variant van de WordPress-module Learndash. Gegevens worden lokaal opgeslagen en niet uitgewisseld met derden. Gebruikers met een standaard-account (zoals bedoeld onder de kop ‘NCR Coöperatieplatform’) kunnen gebruikmaken van de e-learningmodule. Het is ook mogelijk een apart account aan te maken binnen de e-learningomgeving. Hiervoor worden alleen gegevens bewaard die relevant zijn voor deze dienstverlening (naam, coöperatienaam, gebruikersnaam en wachtwoord). Gebruikersinput (o.a. testresultaten) zal nooit verstrekt worden aan derden (tenzij hier expliciet toestemming voor is gevraagd).

Nieuwsbrief NCR

Personen die zijn verbonden aan leden van NCR ontvangen de nieuwsbrief van NCR per e-mail. Ook anderen kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief; het benodigde e-mailadres wordt alleen met toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit abonnement kan op ieder moment worden opgezegd, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Het voor verzending benodigde mailadres wordt bewaard totdat een opzegging is ontvangen.

Coöperatie Magazine

Indien u zich als niet-lid van NCR als abonnee heeft aangemeld voor het vakblad Coöperatie, dan registreren wij uw persoonsgegevens om u Coöperatie te kunnen toesturen en om u het abonnementsgeld in rekening te kunnen brengen. Van abonnees verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam organisatie, adres en woonplaats, naam contactpersoon, bankrekeningnummer en e-mailadres (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst).

In het vakblad kunnen bij artikelen en bij verslagen van evenementen foto’s worden gepubliceerd waarop personen staan afgebeeld. Deze foto’s maken wij op basis van een gerechtvaardigd belang. De NAW gegevens van de abonnees delen wij met de uitgever en de drukkerij die de verzending van het vakblad voor zijn rekening neemt.

Wanneer een abonnement wordt opgezegd, worden na afloop van de abonnementsperiode de abonneegegevens uit het CRM verwijderd. Voor wat betreft de financiële administratie wordt de wettelijke bewaartermijn gehanteerd.

Opleidingen NCR Coöperatie Academie

Aan leden van NCR verbonden functionarissen en andere personen kunnen deelnemen aan opleidingen van de NCR Coöperatie Academie. Van cursisten verwerken wij de volgende persoonsgegevens: voornaam, tussenvoegsel en achternaam, geslacht, functie, naam organisatie, adres en woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en eventuele overige informatie.

We hebben deze gegevens nodig om de aanmelding te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst). We bewaren deze gegevens tot 6 maanden na de cursus en met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn, tenzij er een blijvende informatiebehoefte is ten aanzien van het opleidingenprogramma van NCR.

Inschrijving evenementen

Als via de website wordt aangemeld voor een bijeenkomst van NCR, dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voornaam, tussenvoegsel en achternaam, geslacht, e-mailadres, functie, naam organisatie, adres en woonplaats en eventuele overige informatie.

We hebben deze gegevens nodig om de aanmelding te verwerken (rechtsgrond verwerking: uitvoering overeenkomst). Van personen die niet zijn verbonden aan leden van NCR bewaren we deze gegevens tot 6 maanden na de bijeenkomst, tenzij er een blijvende informatiebehoefte is ten aanzien van activiteiten van NCR.

Verstrekking gegevens aan andere partijen

Wij verstrekken uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn of aan u is medegedeeld.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden, dus u kunt bepalen wat ermee gebeurt. U kunt daarvoor contact opnemen met NCR. Wat kunt u precies met de aan ons verstrekte gegevens? U heeft als betrokkene het recht:

 • op inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken;
 • om een verzoek te doen om persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen;
 • op beperking van de u betreffende bewerking;
 • om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken, bijvoorbeeld door u af te melden voor een nieuwsbrief.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar we verwijzen op onze website. We raden u aan de privacyverklaring(en) van deze website(s) te lezen alvorens van deze website(s) gebruik te maken.

Onze website https://cooperatie.nl/ bevat buttons van Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Google Maps. Bezoekers van onze website hebben daardoor bijvoorbeeld de mogelijkheid om pagina’s te delen maar maken daarbij gebruik van andere websites.

Cookieverklaring

De website van NCR plaatst functionele cookies op uw computer. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Cookies laten de site goed functioneren en bieden ons informatie waarmee we uw gebruikservaring kunnen verbeteren. Ook derden kunnen via onze website cookies plaatsen.

Ingesloten content op de website kan cookies van derde partijen bevatten (zogenoemde third-party cookies). Op de website van NCR betreft dit vooral de ’embedded’ YouTube-video’s. Analytische cookies gebruiken wij om te zien hoe de website wordt gebruikt en welke pagina’s veel gelezen worden; hiermee kunnen wij de website-ervaring verbeteren. Wij kunnen hiervoor gebruikmaken van Google Analytics en maskeren het IP-adres van websitebezoekers.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of oneigenlijk gebruik. Onze systemen en applicaties worden beschermd in overeenstemming met de geldende normen voor gegevensbeveiliging.

Contact

Mocht u vragen hebben over het privacybeleid of de wijze waarop NCR omgaat met persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met NCR.