Ga door naar hoofdcontent
InformatieStatuten en reglementen

Statuten en reglementen

Passende statuten dragen absoluut bij aan een optimale interne samenwerking. Wat als passend wordt ervaren hangt af van de activiteiten van de coöperatie, de omvang, de ledenbetrokkenheid en de aanwezige deskundigheid op bestuurlijk niveau. Een standaard die voor iedere coöperatie geschikt is, bestaat niet.

Regeren is vooruitzien

Iedere coöperatie is uniek. Met eigen wensen, eigen behoeften. En gedurende haar bestaan maakt iedere coöperatie natuurlijk ook nog een eigen verdere ontwikkeling door. Keuzes die gemaakt worden in de statuten kunnen na verloop van jaren herziening behoeven.

Daarnaast kunnen bepaalde keuzes fiscale consequenties hebben. Zo kan een zorgcoöperatie te maken hebben met de implementatie van WTZI in de statuten. En een energiecoöperatie, die start als lokaal burgerinitiatief, kan zich ontwikkelen tot een coöperatie die meerdere energieprojecten initieert en exploiteert. Regeren is vooruitzien.

Bij de start van de coöperatie spelen er andere belangen en zijn er andere behoeften dan in een latere fase. Dit vraagt aandacht en maatwerk. NCR biedt haar leden ondersteuning en advies op maat bij het opstellen en wijzigen van statuten en reglementen. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij de oprichting in de vorm van het opstellen van de statuten. Of bij een bestaande coöperatie een korte check van de huidige statuten, maar kan ook het volledig herzien van statuten of het opstellen van bijvoorbeeld een bestuursreglement inhouden.