Ga door naar hoofdcontent
InformatieVerhouding tot wetgeving en andere codes

Verhouding tot wetgeving en andere codes

Coöperatie Code

Deze Code is aanvullend op de wet. Daar waar de wetgever reeds heeft voorzien in een dwingende regeling, wordt deze regeling niet (nogmaals) opgenomen in deze Code. Hiermee blijft de Code compact.

Gezien de diversiteit aan coöperaties is het goed denkbaar dat de coöperatie een andere code (Governance Code Zorg 2017, Corporate Governance Code, etc) verplicht moet naleven. Hoewel nadrukkelijk getracht is de in deze Code opgenomen Principes en Voorschriften breed en algemeen toepasbaar te maken, kan de situatie zich voordoen dat er sprake is van strijdigheid tussen bepalingen van de Coöperatie Code 2019 enerzijds en verplichte wet- of regelgeving of een andere code anderzijds. In dat geval wijkt de coöperatie (transparant) af van dit onderdeel van de Coöperatie Code 2019.


Wilt u alle informatie omtrent de Coöperatie Code binnen handbereik? Klik dan op onderstaande afbeelding om de folder te downloaden

 width=