Ga door naar hoofdcontent
InformatieVertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Elke organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om maatregelen te treffen ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Denk hierbij aan neerbuigende opmerkingen, agressie en geweld, werkdruk, pesten en seksuele intimidatie. Kortom situaties waarin werknemers zich niet meer veilig voelen en letterlijk ziek kunnen worden. Als werkgever wilt u dit zo veel mogelijk voorkomen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan hieraan bijdragen.


Op 23 mei 2023 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarin het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld. Vooralsnog geldt deze verplichting alleen voor organisaties (dus ook coöperaties!) waarbij ten minste tien werknemers werkzaam zijn. Het wetsvoorstel laat ruimte voor de situatie waarin deze verplichting óók zal gaan gelden voor organisaties met een kleiner aantal werknemers. Wees voorbereid en stel nu alvast een externe vertrouwenspersoon aan.


Wat doet de vertrouwenspersoon?

De werknemer die in de arbeidssituatie geconfronteerd wordt met ongewenste omgangsvormen, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Het bieden van een luisterend oor, het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer.
  • Het adviseren over en behulpzaam zijn bij eventueel verder te nemen stappen om zo tot een passende oplossing te komen.
  • Het adviseren en voorlichting geven aan de werkgever en de ondernemingsraad over ongewenste omgangsvormen.
  • Het jaarlijks uitbrengen van een algemeen (en geanonimiseerd) verslag aan de werkgever en de ondernemingsraad indien er meldingen zijn gedaan.

Een vertrouwenspersoon kan het probleem niet wegnemen, maar wel helpen om de juiste weg te vinden. Een gesprek is altijd vertrouwelijk!


Marijke Flamman, extern vertrouwenspersoon

 class=

Marijke Flamman is gecertificeerd vertrouwenspersoon van NCR. NCR biedt haar leden de mogelijkheid om een vertrouwenspersoon aan te stellen die goed bekend is met de coöperatieve werkomgeving. Marijke heeft een erkende opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond. Zij is integer en onafhankelijk; een veilige gesprekspartner met als doel een prettige werkomgeving te creëren voor alle medewerkers.

Download hier de brochure over de NCR Vertrouwenspersoon.


Contact

Wilt u meer informatie over het inzetten van een vertrouwenspersoon van NCR? Neem dan contact op met Marijke Flamman, dat kan via 06 – 537 48 946 of m.flamman@cooperatie.nl.