Ga door naar hoofdcontent
InformatieZelfevaluatie voor coöperatieve gremia

Zelfevaluatie voor coöperatieve gremia

De Coöperatie Code adviseert om periodiek het eigen functioneren van Bestuur, Raad van Commissarissen en Ledenraad te evalueren, en waar nodig bij te sturen. 

Online zelfevaluatie

Om coöperaties in dit proces te ondersteunen ontwikkelde NCR een online instrument dat gebruikt kan worden door bestuurders, commissarissen, ledenraadsleden en/of andere functionarissen om zichzelf te evalueren. Het helpt om te reflecteren op de bestuurlijke samenstelling, de vergaderingen, het algemeen functioneren en het functioneren van de individuele leden. De evaluatie is door respondenten in te vullen op een computer, tablet of smartphone.

Soorten evaluatie

NCR heeft op het moment vragenlijsten beschikbaar voor de volgende organen:

  • Bestuur
  • Monistisch bestuur
  • RvT/RvC
  • Ledenraad

Het is echter ook mogelijk een op maat gemaakte evalutie vorm te geven voor bijvoorbeeld jongerenraden, districtsraden, adviesraden etc. Informeer naar de mogelijkheden.

Inrichting en ondersteuning

De evaluatie wordt aangepast aan uw coöperatieve context. Eventueel op maat gemaakt door het toevoegen van extra vragen of door het leggen van andere accenten. NCR richt uw evaluatie in en nodigt de respondenten uit. Na afronding van het onderzoek ontvangt u een export van de resultaten. Hiernaast ontvangen de respondenten na het invullen van de evaluatie een mail met de door hun gegeven antwoorden.

Op verzoek kan NCR een samenvattende rapportage opstellen die de uitkomsten van de evaluatie uiteenzet in zaken die goed gaan en zaken die aandacht nodig hebben, geschetst in de context van de gegeven open antwoorden en toelichtingen. Ook is het mogelijk om een vergelijkende rapportage met een voorgaand meetmoment op te stellen, om zo trends inzichtelijk te maken.

Kritische blik van buiten

Naast de jaarlijkse zelfevaluatie is het raadzaam om iedere 3 jaar een externe begeleider te betrekken bij de evaluatie. Een kritische blik van buiten kan het proces versterken en de voorzitter heeft de handen vrij. NCR denkt hier graag over mee en kan de begeleiding verzorgen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de zelfevaluatie en de kosten contact op met Joost de Goeij.

Voorbeeld van de zelfevaluatie?

U kunt de evaluatie in een voorbeeldomgeving bekijken! Hierbij zijn er enkele vragen gekozen uit evaluaties voor een Bestuur, Raad van Commissarissen en een ledenraad.
Klik hier voor de voorbeeldvragen

Contact

Voor meer informatie over de toepassingsmogelijkheden of om u aan te melden kunt u contact opnemen met Joost de Goeij.
Neem contact op