Ga door naar hoofdcontent
LedenErfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland

Missie

Erfgoed geeft een anker in een snel veranderende wereld. Het begrijpen van de eigen leefomgeving leidt tot betrokkenheid en eigenaarschap; tot behoud, ontwikkeling en verbinding. De coöperatie Erfgoed Gelderland vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. Dit doen we in afstemming met Gelderse en landelijke partners en overheden. We vertellen het verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving. Als coöperatie vormen we een krachtig netwerk dat offline en online samenwerkt, elkaar inspireert en innovatie genereert, op basis van vertrouwen in elkaar. Samen verleden toekomst geven.

Visie

Door de krachten te bundelen is de coöperatie als geheel, maar zijn ook de leden individueel beter in staat om een samenhangend verhaal over te brengen aan het publiek en verbindingen aan te gaan buiten het erfgoedveld. De leden van de coöperatie worden hierbij gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd door het bureau van de coöperatie. De coöperatie heeft zelf geen personeel in dienst; de ondersteunende en uitvoerende taken zijn in handen van de stichting Erfgoed Gelderland, het bureau van de coöperatie. De stichting wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland.

De ondersteuning door het bureau van de coöperatie vindt plaats op individueel, collectief en strategisch niveau. De leden worden gestimuleerd bij het realiseren van hun sociaal-maatschappelijke rol. Het is in deze tijd belangrijk om verbindingen te leggen tussen erfgoed en toerisme, zorg & welzijn, duurzaamheid en participatie. Kennis ontwikkelen, vergroten van zelfbewustzijn en zichtbaarheid en het versterken van de verbanden met de omgeving maken het ‘samen verleden toekomst geven’ concreet.

Producten

De producten van Erfgoed Gelderland zijn veelal digitaal. Voor informatie hierover kunt u de volgende links raadplegen:

www.mijngelderland.nl

www.collectiegelderland.nl

www.reizenindetijd.nl

www.erfgoedvrijwilliger.nl

www.erfgoedfestival.nl

Coöperatie Erfgoed Gelderland U.A.

BestuursmodelBasismodel
SectorCultuur en erfgoed
Soort ledenPublieke sector
Aantal leden248
Aantal medewerkersUitbesteed
LedenraadJa
JongerenorgaanNee
Laatst bijgewerkt op 23 november 2023

Bedrijfsgegevens

Westervoortsedijk
6827 AT Arnhem
Nederland
Afbeelding Erfgoed Gelderland