Ga door naar hoofdcontent
NieuwsABZ De Samenwerking versterkt regionale aanpak en sluit 2023 naar volle tevredenheid af

ABZ De Samenwerking versterkt regionale aanpak en sluit 2023 naar volle tevredenheid af

Maandag 18 maart 2024Afbeelding ABZ De Samenwerking versterkt regionale aanpak en sluit 2023 naar volle tevredenheid af

Coöperatie ABZ De Samenwerking U.A. heeft 2023 naar volle tevredenheid afgesloten. De coöperatie wist haar posities in de regio’s verder te versterken, kende een positieve klantenbalans en een prima financieel resultaat.

Regionale aanpak verder versterkt

ABZ De Samenwerking, in 2022 ontstaan uit de coöperaties ABZ Diervoeding, De Samenwerking en Bosgoed Diervoeders B.V., werd in 2023 aangevuld door de overname van Klein Hekkelder in Voorst. Mede hierdoor werd in 2023 in Markelo een servicekantoor voor Oost Nederland geopend. De leden/ afnemers van de coöperatie kunnen nu in alle regio’s rechtstreeks in hun eigen taal of dialect contact hebben met de vertrouwde contactpersonen. De sterke focus op diervoeding en regionale aanpak ‘het beste dichtbij’ wordt herkend in de markt en gewaardeerd. Dit blijkt onder andere uit de aanwas van nieuwe klanten in combinatie met het solide financiële resultaat. De regionale aanpak zorgt voor korte, efficiënte lijnen binnen het bedrijf waardoor kosten bespaard worden.

Lichte daling afzet 

De afzet daalde – conform onze verwachting – licht tot 777.000 ton mengvoer. In totaal werden aan diervoeders (inclusief productie voor derden en losse grondstoffen) ruim 942.500 ton afgezet. In een krimpende markt zijn wij tevreden met dit resultaat. De klantenbalansen waren stabiel. Wel merken wij de invloed van bijvoorbeeld houderijconcepten waardoor er minder dieren per m2 staloppervlak gehouden worden. Daarnaast speelt bij een beperkt aantal veehouders een strategische oriëntatie op hun toekomst als veehouder een rol.

De sterke focus op voer plus bijbehorend advies en de inzet op maatwerkvoeders, constante prestaties en gezonde dieren wordt in de markt gewaardeerd. Het ledenaantal steeg ten gevolge van de aanwas van nieuwe klanten van 2601 naar 2677 leden.

Nabetaling aan leden

In 2023 daalden de prijzen van zowel de grondstoffen, meststoffen als van energie naar redelijke niveaus. Hierdoor sluit de coöperatie het boekjaar af met een behoorlijk lagere geldomzet. Voor de aangesloten leden zijn de prijsverlagingen een welkome ontwikkeling, waardoor de prijzen voor voeders en meststoffen mee daalden met de markt. Mede door de gunstige inkoopposities werd er een resultaat na belastingen van 7.3 miljoen euro gerealiseerd. Hiervan wordt 2.3 miljoen uitgekeerd aan de leden. Dit resulteert in een nabetaling van 4 euro per ton afgenomen mengvoeders in 2023.

Ledenraad en regionale bijeenkomsten

De jaarcijfers en de resultaatbestemming werden door de Ledenraad goedgekeurd. De heer Theo van Zoest uit Reeuwijk werd door de Ledenraad herbenoemd voor een nieuwe periode als commissaris. De Ledenraadsvergadering werd voorafgegaan door vijf regionale bijeenkomsten waarin de leden geïnformeerd werden over de jaarcijfers en de actuele ontwikkelingen bij de coöperatie. De opkomst van de ledenbijeenkomsten was uitstekend en laat daarmee de betrokkenheid van de leden bij hun coöperatie zien.