Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAfscheid Bianca Tetteroo en benoeming Ingrid van Zandvoort in bestuur NCR

Afscheid Bianca Tetteroo en benoeming Ingrid van Zandvoort in bestuur NCR

Donderdag 25 april 2024

Tijdens de Algemene Vergadering van NCR op 23 april bij NVM in Utrecht heeft Bianca Tetteroo (Voorzitter Raad van Bestuur Achmea) afscheid genomen van het NCR-bestuur. Zij heeft daarmee haar bestuursperiode van vier jaar volgemaakt. Wij zijn haar zeer erkentelijk voor de inbreng van al haar ervaring en inzichten in het bestuur. Na het aftreden van Bianca is Ingrid van Zandvoort (Directeur Vereniging Achmea) voorgesteld als nieuw bestuurslid. De aanwezige leden hebben haar unaniem in het bestuur gekozen. Met het aantreden van Ingrid blijft Achmea onderdeel van het NCR-bestuur.

Nieuw bestuurslid
Ingrid van Zandvoort werkt al sinds 2005 bij Achmea. Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van onder andere Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Ingrid heeft diverse functies vervuld zoals Secretaris voor de Raad van Bestuur en Senior manager van de Vereniging Achmea. Inmiddels is ze werkzaam als Directeur van de Vereniging Achmea.

Ingrid van Zandvoort
Rob Donker, directeur NCR

Jaarcijfers en nieuwe leden
Tijdens de AV zijn ook de jaarcijfers van 2023 gepresenteerd door Rob Donker, directeur van NCR. Alle aanwezige leden hebben de jaarcijfers goedgekeurd. Ook het jaarverslag over 2023 is gepresenteerd. Dit is online te lezen op de website.

NCR heeft ook nieuwe leden mogen verwelkomen, 5 ervan hebben zich voorgesteld: Geboortehart, Kind in Praktijk, Witcop, PotatoNext en Zorgkracht 12.

Inspiratiesessie
Na de Algemene Vergadering werd het programma voortgezet met een inspiratiesessie over transities. Evert van Helvoort, voorzitter Raad van Commissarissen van Royal FloraHolland,  kreeg als eerste het woord. Hij vertelde over de transitie op het gebied van duurzaamheid waar de coöperatie nu middenin zit. Alle leden zijn verplicht gesteld om een duurzaamheidscertificaat te behalen. Ook heeft RFH het lidmaatschap verdeeld in verschillende pakketten waar leden uit kunnen kiezen. Belangrijke stappen om de coöperatie en de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Niet alles in het veranderingsproces verliep altijd even soepel, maar uiteindelijk zijn alle leden mee en is er geen enkel lid afgehaakt. Luisteren naar de leden en transparant zijn, zijn belangrijke aandachtspunten bij grote veranderingen heeft Evert gemerkt.

Femke Brenninkmeijer, CEO van NPRC, nam vervolgens de aanwezigen mee in de wereld van de binnenvaart. Ook zij zijn druk bezig met het aanpakken van duurzaamheid. Met behulp van verzamelde data wordt gekeken naar verbeteringen die kunnen worden doorgevoerd. De schepen moeten voldoen aan duurzaamheidseisen en NPRC heeft hiervoor een deel van de winst vrijgemaakt om te investeren. Alle leden hebben een zelfde bijdrage gekregen om schepen te verduurzamen. NPRC merkt dat klanten duurzaamheid belangrijk vinden en hier ook keuzes in maken. Als vervoerder moet je hier in mee gaan om producten te kunnen blijven vervoeren. Femke heeft gemerkt dat openheid een grote rol speelt en dat leden ook zelf echt willen innoveren. Het zijn geen makkelijke processen maar als coöperatie is de samenwerking juist heel belangrijk, en ook de kracht om verandering te bereiken.

Evert van Helvoort en Femke Brenninkmeijer

De AV werd afgesloten met een Italiaans buffet. Wij danken NCR-lid NVM voor de gastvrijheid en de ondersteuning bij deze bijeenkomst.