Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAgrifirm publiceert jaarverslag 2023

Agrifirm publiceert jaarverslag 2023

Woensdag 27 maart 2024

2023 was een onrustig jaar voor Agrifirm te midden van uitdagende omstandigheden in de landbouwsector, waaronder stikstofproblematiek, energiecrises en sterk fluctuerende grondstofprijzen. In deze turbulente periode bleef Agrifirm zich onverminderd inzetten voor interne efficiëntie en duurzame innovatie voor haar leden.

Resultaten 

Het ledenbedrijf in Nederland draait naar omstandigheden goed en dit resulteert in een uitkering van € 7,3 miljoen aan de leden van de coöperatie. De resultaten van de groep bleven dit jaar achter bij de doelstellingen, onder meer door uitdagingen in enkele van Agrifirms buitenlandse markten.

Toekomstbestendig 

Om de organisatie toekomstbestendig te maken heeft Agrifirm in 2023 belangrijke stappen gezet in efficiëntie, kostenbesparingen en schaalbaarheid om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.  

Samenwerking en open dialoog  

Agrifirm blijft zich inzetten voor een verantwoorde voedselketen, waarbij concrete acties zijn ondernomen om het verdienvermogen van haar boeren te ondersteunen, naast het verduurzamen van de ecologische voetafdruk van Agrifirm en haar klanten, met innovatie, biologische en circulaire initiatieven als speerpunten. Samenwerking en open dialoog richting de toekomst met leden, stakeholders en partners stonden centraal in 2023.  

Financiële resultaten 

Financieel gezien werd een positief bedrijfsresultaat behaald, zij het met achterstand op de gestelde doelen. Hoewel de financiële resultaten niet geheel in lijn waren met historische trends, blijft Agrifirm dankzij een sterke balans en aandacht op efficiëntie klaar voor de toekomst. De organisatie investeert onverminderd in R&D en innovatie, met een focus op kernmarkten en aanpassing aan veranderende marktbehoeften.  

Royal Agrifirm Group​ 

Wereldwijd werkt Agrifirm voortdurend aan de ontwikkeling van nieuwe en inspirerende oplossingen voor een verantwoorde voedselketen voor toekomstige generaties. Samen met boeren, telers en partners werkt de coöperatie aan nieuwe methodes, best practices en innovatieve technologieën om een voedselketen te creëren met een gezonde bodem, gezonde dieren, een gezonde en veerkrachtige natuur en met een eerlijk inkomen voor boer en teler. Met meer dan 120 jaar ervaring ontwikkelt de coöperatie zo de landbouw van morgen, vandaag al.