Ga door naar hoofdcontent
NieuwsAR sluit het jaar 2023 uitstekend af

AR sluit het jaar 2023 uitstekend af

Dinsdag 16 april 2024Afbeelding AR sluit het jaar 2023 uitstekend af

Alle onderdelen van AR hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Het boekjaar is afgesloten met een resultaat na belasting van € 1,1 miljoen. Dit is conform de doelstelling. De geldomzet was ruim € 400 miljoen. In het resultaat is rekening gehouden met een nog uit te betalen prijsreductie van bijna € 0,6 miljoen voor de afnemers.

Verbinding met de leden

Bestuursvoorzitter Menso Tijssen heette de leden welkom en benadrukte het belang van de algemene vergadering voor de verbinding met elkaar. “Dit is belangrijk omdat we in een dynamische tijd leven waarbij we dicht bij elkaar moeten blijven. De dialoog met elkaar is een voorwaarde om als AR in de behoefte van de leden te blijven voorzien.” Daarnaast blikte hij terug op 2023, een jaar met veel nieuwe regelingen en extreme weersomstandigheden, maar ook een jaar waarin de inkomens van veel ondernemers goed waren. Menso besloot met een optimistische kijk op de toekomst: “Hoewel we in een lastige fase zitten, met een krimpende markt, hebben we bij AR vertrouwen in de toekomst. De sector heeft vaker een periode van crisis gekend, maar is hier altijd sterker uitgekomen.”

Prijsreductie

De leden van AR konden ook in het boekjaar profiteren van de goede prestaties van de coöperatie. Over het afgenomen volume van 2023 wordt een prijsreductie van € 1,00 per ton uitbetaald aan de klanten die in januari 2024 nog steeds klant bij AR waren. Ook voor de klanten van AR Plant geldt dat degenen die in januari 2024 nog steeds afnemer waren een prijsreductie van 1% over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen ontvangen.

Met optimisme vooruitkijken

Algemeen directeur Arjen van Nuland ging in op de resultaten van AR. Hij kijkt met vertrouwen naar de toekomst: “AR is vastberaden om succesvol te opereren te midden van uitdagende marktomstandigheden. Ook in het afgelopen jaar is in een krimpende markt de voeromzet op peil gebleven en hebben we ons marktaandeel zowel in de veehouderij- als in de plantaardige sectoren vergroot. AR Bedrijfsontwikkeling heeft in het boekjaar veel ondernemers ondersteund, onder andere bij het optimaliseren van hun bouwplannen voor GLB-subsidie. De winkels hebben ruim boven begroting gepresteerd. Als AR richten we ons met onze strategie nadrukkelijk op bedrijven die vooruit willen. Hierbij werken we nauw samen met onze leden en met ketenpartijen. Daarnaast willen we onze kennis optimaal benutten om te innoveren en om alle uitdagingen om te zetten in kansen. Een mooi voorbeeld in het boekjaar was de aankoop van de biologische fabriek in Helvoirt waardoor we alle biologische voeders volledig in eigen beheer kunnen produceren. Samen met onze leden werken we zo aan een toekomstbestendige agrarische sector in Nederland.”

Afscheid bestuurslid Herry Kok

In december 2023 heeft bestuurslid Herry Kok aangegeven terug te treden als bestuurslid en als commissaris en zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe bestuursperiode. Het bestuur van AR heeft besloten de vacature niet in te vullen en het aantal commissarissen geleidelijk terug te brengen naar vijf bestuursleden en twee adviseurs in 2026.