Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCoöperatie Univé presenteert jaarcijfers 2023

Coöperatie Univé presenteert jaarcijfers 2023

Maandag 6 mei 2024Afbeelding Coöperatie Univé presenteert jaarcijfers 2023

Coöperatie Univé heeft het jaar 2023 afgesloten met een winst voor belasting van € 16 miljoen. Zo blijkt uit het jaarverslag.

In een jaar waarin de samenleving een grote behoefte aan solidariteit toonde, bewees Univé dat de kracht van samen de basis vormt van de coöperatie. Bijvoorbeeld met stabiele premies en nieuwe producten en diensten. Maar ook met investeringen in Supporter van Sport en Stichting Univé Buurtfonds, die helpen de buurt veiliger en fijner te maken. Zo komt de winst die over is ten goede aan leden en hun leefomgeving.

In 2023 nam de schadelast ten opzichte van 2022 toe als gevolg van de verdere groei van de autoportefeuille, hogere schadefrequenties, hogere gemiddelde schadebedragen door inflatie en schades door storm Poly en het noodweer in Italië en Slovenië. Het technisch resultaat na toerekening van beleggingsopbrengsten over 2023 bedroeg € -31 miljoen en is € 10 miljoen lager dan over 2022. De bruto premieopbrengst van Univé groeide in lijn met verwachtingen met € 90 miljoen naar € 683 miljoen, voornamelijk door de groei van het aantal polissen. Dat groeide met 6,6% ten opzichte van 2022. Het resultaat van Univé Groep is positief beïnvloed door een winst op beleggingen van € 68 miljoen waarmee het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van € 16 miljoen voor belastingen. De solvabiliteit blijft ondanks de daling naar 284%, met name als gevolg van premiegroei en versterking van schadereserves, robuust (2022: 334%).

Ledenorganisatie
“Ook Univé heeft de kosten van de bedrijfsvoering zien stijgen door prijsverhogingen van leveranciers en de CAO-verhogingen. Als ledenorganisatie zijn we terughoudend in het doorberekenen van deze stijgende kosten en houden zo onze premies stabiel. Onze robuuste solvabiliteitspositie stelt ons in staat om onze leden centraal te blijven stellen. Wij zijn dan ook blij dat we afgelopen jaar 65.000 nieuwe leden mochten verwelkomen, waardoor het ledenaantal toenam tot 1,8 miljoen.” benadrukt Ron Bavelaar, voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Univé. 

Goed rentmeesterschap
Univé zorgt al ruim twee eeuwen voor haar leden en wil dat ook voor toekomstige generaties blijven doen. Bavelaar: “Iedereen moet lid kunnen worden van onze coöperatie. Juist in tijden waarin de solidariteit in de samenleving onder druk staat. Om iedereen zich welkom te laten voelen binnen onze coöperatie, blijven we ernaar streven dat zowel onze leden als medewerkers een goede afspiegeling van de maatschappij zijn. Zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Daar sluit onze infrastructuur met regionale vestigingen en ruim honderd winkels op aan. Daarmee bieden we goed beschikbare en inclusieve communicatie. Zo blijven we groeien in relevantie voor onze leden en de samenleving. Zodat we samen kunnen zorgen voor elkaars veiligheid, zekerheid en welzijn.”