Ga door naar hoofdcontent
NieuwsCoöperatief denken biedt perspectief voor de toekomst
CZAV algemene ledenvergadering

Coöperatief denken biedt perspectief voor de toekomst

Zondag 11 februari 2024

Zo’n 800 geïnteresseerden waren aanwezig tijdens de CZAV algemene ledenvergadering op 2 februari in de Zeelandhallen in Goes. Na de opening van Dik Kruijthoff, voorzitter van de raad van commissarissen en de ledenraad, lichtte Antoon van Vugt, algemeen directeur, de jaarcijfers toe. Gastspreker Tom Middendorp sloot de ledenvergadering af met een belangrijke oproep.

Financiële resultaten

Boekjaar 2022/2023 werd afrond met een financieel resultaat van ruim € 5 miljoen na belasting. Na het bijzondere resultaat van vorig boekjaar is het resultaat boven verwachting. Aan de leden werd € 3,3 miljoen uitgekeerd over het totaal behaalde resultaat.

ERP-implementatie

Samen met de telers keek CZAV terug op de periode na de ingebruikname van het ERP-systeem. “De implementatie is gelukt, maar het systeem vraagt nog steeds de nodige aanpassingen in de organisatie en van de medewerkers. Ook de komende periode zal dit aandacht blijven vragen,” aldus Van Vugt.

Belangrijke investeringen

Naast de investering in het ERP-systeem werden ook bij deelnemingen belangrijke stappen gezet. Zo breidde Luc Pauwels locatie Watervliet uit met een vernieuwing van de faciliteiten. Door de verwerving van een meerderheidsbelang in Casibeans neemt CZAV belang in de keten van eiwithoudende gewassen.

Groeien vanuit kracht

De komende tijd blijft het onderzoek naar de fusie een vast onderdeel op de agenda. De ledenraad, het hoogste beslissingsorgaan van de leden, zal zich buigen over de voortgang van het lopende onderzoek. Daarnaast blijft de coöperatie inzetten op innovaties waar bestaande en nieuwe teelttechnieken worden samengebracht in belang van een rendabele productie en afzet.

Samenwerking zoeken

Voormalig Commandant der Strijdkrachten, Tom Middendorp, vertelde tijdens de ledenvergadering over zijn militaire missies en hoe hij zag dat droogte en waterschaarste kunnen leiden tot conflict. “Dat zal steeds meer gaan spelen door de veranderde wereldpolitiek. Als individu moeten we bewust worden van de impact die we hebben en kijken welke invloed we zelf kunnen uitoefenen,” volgens Middendorp. Tot slot roept Middendorp op om de samenwerking te zoeken buiten de eigen sector en de deuren open te zetten voor innovatie.