Ga door naar hoofdcontent
NieuwsDe belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad

De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad

Donderdag 4 juli 2024Afbeelding De belangrijkste punten uit de SURF-Ledenraad

Tijdens de Ledenraad van 12 juni werd onder andere het jaarverslag en het beter betrekken van bestuurders bij strategische vraagstukken binnen onze coöperatie besproken. Ook werden twee nieuwe leden verwelkomt, de Gerrit Rietveld Academie en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed sluiten aan bij onze coöperatie.

Jaarverslag 2023

In het jaarverslag van 2023 zijn alle activiteiten en financiële middelen opgenomen van het vorige jaar. Het geeft een weergave van de resultaten en of dit in balans is met het geld wat hierbij is besteed. Na de controleverklaring van een onafhankelijk accountant is het jaarverslag in de Ledenraad vastgesteld. Een bondig overzicht van de activiteiten van SURF over het jaar 2023 is hier terug te vinden. 

Twee nieuwe leden

Tijdens de Ledenraad zijn twee nieuwe leden goedgekeurd. Met het lidmaatschap van de Gerrit Rietveld Academie zijn nu alle hogescholen van Nederland lid van SURF, een mooie mijlpaal. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stapt in onze coöperatie, nadat deze Rijksorganisatie eerder al losse diensten afnam van SURF. 

AI-faciliteit

Eerder werd de ledenraad bijgepraat over de mogelijkheid een grote AI-faciliteit in Nederland te ontwikkelen. Deze ledenraad is er een actuele stand van zaken gepresenteerd en werden er meerdere mogelijke scenario’s besproken om tot capaciteit op een AI-faciliteit voor onderwijs en onderzoek te komen. Deze scenario’s komen ook terug in de Kamerbrief die het kabinet recent heeft verstuurd over de AI-faciliteit.  

DenkTank Digitale Transities

In het ledentevredenheidsonderzoek binnen SURF kwam naar voren dat bij bestuurders van onze leden een behoefte leeft om meer het inhoudelijke gesprek te voeren over wat SURF doet. Naar aanleiding van deze uitkomst is besproken een groep bestuurders te vragen voor één jaar een bepaald strategisch thema te verkennen. Deelname is op uitnodiging en op eigen initiatief. De komende periode wordt de groep gevuld en zal deze van start gaan, mogelijk wijzigt dan ook de naam. 

Tarieven en kernpakket

Een belangrijke rol van SURF is het leveren van diensten aan onze leden. Elk jaar wordt het kernpakket van diensten vastgesteld. Deze ledenraad is het kernpakket van diensten voor volgend jaar zonder wijzigingen ten opzichte van dit jaar vastgesteld. Wel gaat de verdelingen van de kosten voor deze diensten veranderen, hiertoe is een nieuwe rekenmethodiek besproken. Deze methodiek wordt nog verder uitgediept met één sector, waarna die waarschijnlijk deze zomer van kracht wordt. 

Herbenoemingen en reglement

Op de ledenraad is Dorien Jongeneel herbenoemd per 1 januari 2025 voor een periode van 4 jaar in de Raad van Commissarissen . Daarnaast zijn Andrea Klaeijsen en Lynda Hardman herbenoemd voor een tweede termijn van 3 jaar per 9 juni in de Wetenschappelijke Technische Raad  (WTR). Ook is besloten het ledenraadregelement aan te passen om de zelfevaluatie voortaan om het jaar te doen, in plaats van jaarlijks.