Ga door naar hoofdcontent
NieuwsErfgoed Gelderland publiceert jaarverslag 2023

Erfgoed Gelderland publiceert jaarverslag 2023

Zondag 3 maart 2024

De coöperatie Erfgoed Gelderland, bestaande uit 249 erfgoedorganisaties, vertelt het verhaal van de regio, samen en in samenhang. We vertellen dit verhaal aan de hand van erfgoedcollecties en verbinden het met actuele thema’s in de samenleving, onder het motto: Samen verleden toekomst geven. En dat deden we ook in 2023 weer op veel manieren.

In 2023 zijn we op volle kracht verder gegaan met het Verhaal van Gelderland. De lancering van de nieuwe website verhaalvangelderland.nl in augustus was hierbij een belangrijk moment. De website geeft een overzicht van de provinciale geschiedenis aan de hand van 49 verhalen, verdeeld over zeven tijdvakken en zeven thema’s. Bij elk verhaal zijn bijpassende musea, kastelen en andere opengestelde erfgoedlocaties opgenomen, evenals een selectie bijzondere collectiestukken van CollectieGelderland en een selectie verhalen van mijnGelderland. Zo verbinden we inhoudelijk de vele en diverse erfgoedorganisaties – en de daarbij behorende collecties en verhalen – die Gelderland rijk is.

Als organisatie kom je verder als je samenwerkt. Dat geldt niet alleen voor de leden van onze coöperatie, maar ook voor het bureau van Erfgoed Gelderland. Het afgelopen jaar hebben we de samenwerking met Cultuur Oost en Rijnbrink versterkt door onder meer samen de Gelderse Cultuurmonitor op te pakken. Op landelijk niveau is het samenwerkingsverband van de erfgoedhuizen, OPEN, een stichting geworden. Vanuit die stichting en interprovinciaal bevorderen we erfgoedparticipatie in de geest van Faro en bevorderen we de erfgoeddigitalisering bij de kleinere organisaties in de regio. Een bijzondere nieuwe dienst die we sinds 2023 bieden is Erfgoedtour. Met dit platform kunnen erfgoedorganisaties moderne presentatievormen ontwikkelen die nieuwe en jongere bezoekers trekken dankzij interactiviteit, verdiepende verhalen en gepersonaliseerde ervaringen.