Ga door naar hoofdcontent
NieuwsFriese overheden vormen eigen regionale energiemarkt via OVEF

Friese overheden vormen eigen regionale energiemarkt via OVEF

Donderdag 11 juli 2024Afbeelding Friese overheden vormen eigen regionale energiemarkt via OVEF

De overheden in provincie Friesland zetten een flinke stap in de energietransitie. 16 Friese gemeenten, de provincie en het waterschap stapten begin 2024 over op het zelfleveringsconcept van ENTRNCE. Hierbij gingen ze mét en vóór elkaar hernieuwbare energie opwekken en uitwisselen. Deze Friese overheden realiseren dit middels hun organisatie OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.). Door deze samenwerking worden de Friese overheden minder afhankelijk van de internationale energiemarkt en kan de regio autonoom energie opwekken en verbruiken door het gebruik van zelflevering. Met deze stap draagt OVEF actief bij aan de energietransitie en loopt het voorop in Nederland. 

OVEF voorziet ruimschoots in de eigen energiebehoefte 

Een groot voordeel dat OVEF heeft, is dat de decentrale overheden veel eigen opwek ter beschikking hebben. Zo zijn een aantal Friese overheden eigenaar van opwekinstallaties zoals zonneparken en -daken. Ook bezitten de gemeente Súdwest Fryslân en waterschap Wetterskip Fryslân een aantal windmolens en wordt er door het waterschap hernieuwbare energie opgewekt middels warmtekrachtinstallaties. Vanuit deze duurzame bronnen kan OVEF energie leveren aan alle aansluitingen van de Friese overheden. Sterker nog: de OVEF-leden produceren – voor én met elkaar – zelfs meer energie dan ze verbruiken. Ze voorzien dus ruimschoots in hun eigen energiebehoefte. 

Volgens Jan Haakma, directeur OVEF, laat deze samenwerking zien wat mogelijk is, hij zegt hierover: “Dit moet ook echt vol in de etalage komen als voorbeeld voor andere regio’s. We willen met elkaar die transitie aanjagen.” Ook valt er meer te behalen voor de Friese overheden als het gaat om lokale gelijktijdigheid. De eigen duurzame opwek en de eigen vraag is namelijk niet op elk moment van de dag in balans.  
 
Om deze lokale gelijktijdigheid te verhogen kunnen er toekomstige stappen worden gezet, zoals het verschuiven van een deel van de vraag of het investeren in nieuwe opwekbronnen met een complementair opwekprofiel. Daarnaast zou het realiseren van opslagcapaciteit kunnen bijdragen aan het optimaliseren van het gebruik van de eigen opwek. 

Een partnerschap met ENTRNCE  

Om het zelfleveringsconcept te implementeren, is OVEF een samenwerking aangegaan met ENTRNCE, een dochterondernerming van netwerkbedrijf Alliander. Het ENTRNCE Trader platform maakt onderlinge energietransacties tussen de Friese overheden mogelijk en geeft hen toegang tot de energiemarkt. Dankzij dit platform kan energie lokaal worden ingekocht en lukt het Friesland om steeds meer los te komen van de groothandelsmarkt. 

“Door op lokaal en regionaal niveau hernieuwbare energie uit te wisselen hoeft het niet verder getransporteerd te worden en ontlasten we de netinfrastructuur”, aldus Stefan Koppers, directeur van ENTRNCE. “Wij zijn erg trots dat wij een bijdrage mogen leveren aan één van de eerste regionale zelfleveringsinitiatieven in Nederland”. 

Over ENTRNCE  

ENTRNCE is in 2013 begonnen als een idee en inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige onderneming binnen het netwerkbedrijf Alliander. De missie van het bedrijf is het stimuleren en faciliteren van het verbruik van lokaal opgewekte duurzame elektriciteit op de momenten dat het beschikbaar is. Dit realiseren we met onze softwareplatform, de Trader, dat het mogelijk maakt lokale groene energie in te kopen en op deze wijze lokale energiemarkten te stimuleren. Het streven is maximale lokale gelijktijdigheid. Door het opwekken en verbruiken van energie, zowel geografisch als tijdgebonden, beter op elkaar af te stemmen, kan het netwerk efficiënter worden benut. Naast de maximale inspanningen om het netwerk uit te breiden, is een betere benutting van het netwerk een essentiële voorwaarde voor het realiseren van de energietransitie. 

Over OVEF 

OVEF werd oorspronkelijk opgericht om als Friese overheden collectief de openbare verlichting te beheren. Later kwam daar het gezamenlijk inkopen van energie via aanbesteding bij. Alle Friese gemeenten, de provincie en het waterschap zijn lid van OVEF. Sinds 1 januari jongstleden is OVEF zelf de energieleverancier van en voor haar leden plus een achttal maatschappelijk georiënteerde Friese organisaties. Als overheden energie willen inkopen, vind dit veelal plaats middels een Europese aanbestedingsprocedure. Maar als een collectief zélf energie produceert en zélf leverancier wordt, is dat niet langer nodig. De energietransitie is in volle gang en om het goede voorbeeld te geven is in Friesland besloten tot zelflevering: zelf lokaal opgewekte duurzame energie produceren, leveren en verbruiken.  

Het collectief blijft niet stil zitten: de ambitie van OVEF is om de CO2 emissie verder te reduceren en het principe van gelijktijdigheid -energie gebruiken op het moment dat er opwek is-  te optimaliseren.