Ga door naar hoofdcontent
NieuwsFromFarmers: Resultaten 2023

FromFarmers: Resultaten 2023

Zondag 25 februari 2024Afbeelding FromFarmers: Resultaten 2023

Coöperatie FromFarmers U.A. (FromFarmers / de Coöperatie) heeft als (kern)activiteit het beheren van haar belang in ForFarmers N.V., waarvan zij (groot)aandeelhouder is. FromFarmers heeft de resultaten van 2023 gepubliceerd; de 2023 resultaten van ForFarmers zijn hierin geconsolideerd. 

Walter Gerritsen, voorzitter van het Bestuur van FromFarmers: “We kijken terug op opnieuw een bewogen jaar waarin de agrarische sector veel te verduren heeft gehad. Hierover is veel gesproken met onze leden.. Daarnaast hebben we de mogelijkheid gehad om met de (provinciale) overheid hierover te spreken. De uitdagingen waarmee de agrarische sector in Nederland te maken heeft, blijven impact hebben op de toekomst van de leden van FromFarmers en daarmee ook de klanten van ForFarmers. Het is daarmee belangrijk dat we blijven benadrukken hoe we kunnen bijdragen in deze transitie van de agrarische sector.

Met ondersteuning van het team coöperatiezaken heeft FromFarmers verdere invulling gegeven aan de vitale coöperatie. Zij helpen leden onder andere met vragen over het lidmaatschap. Het Bestuur waardeert de goede samenwerking met de Ledenraad en de betrokkenheid van de leden bij de Coöperatie en is content met de nieuwe Jongerenraad. Voorts is het Bestuur verheugd met de actieve deelname van ledenraadsleden aan de klankbordgroepen. Hierdoor kan ForFarmers als leverancier van producten en adviezen de leden en de klanten verder helpen bij het verbeteren van het rendement op het boerenerf.”

De voorgenomen dividenduitkering van ForFarmers stelt de Coöperatie in staat om een vermogensvergoeding op participatierekeningen en resultaatuitkering op voerequivalenten uit te keren aan haar leden (onder de voorwaarde dat de jaarrekening van ForFarmers N.V. op 11 april 2024 tijdens diens Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld).

FromFarmers heeft voorgesteld, onder genoemde voorwaarde, om:

  1. een vermogensvergoeding op participatierekeningen uit te keren die gelijk is aan het dividend dat wordt ontvangen over de daarmee corresponderende aandelen in ForFarmers; en
  2. over het boekjaar 2023 €1.68 (afgerond) uit te keren per op 31 december 2023 benut voerequivalent.