Ga door naar hoofdcontent
NieuwsFusie bedrijfsbureau Energie Samen en coöperatie Energie Samen

Fusie bedrijfsbureau Energie Samen en coöperatie Energie Samen

Maandag 22 januari 2024Afbeelding Fusie bedrijfsbureau Energie Samen en coöperatie Energie Samen

Het gaat goed met de coöperatieve sector! We hebben ons ontwikkeld tot een belangrijke speler en sparringpartner voor zowel overheden als marktpartijen. Het wordt steeds duidelijker dat ook de overheid de coöperatieve route ziet zitten. Om goed in te kunnen spelen op nieuwe kansen in de komende jaren, is de landelijke organisatie verbeterd. Dat moet zorgen voor meer slagkracht en snelheid in de besluitvorming en uitvoering. Siward Zomer wordt voorzitter van de vernieuwde coöperatie.

Het Bedrijfsbureau Energie Samen bv en de coöperatie Energie Samen U.A. zijn gefuseerd. We hebben in nauwe samenspraak met de leden deze nieuwe structuur en invulling bedacht. Tijdens de ledenvergadering op algemene 12 januari hebben de leden unaniem ingestemd met de fusie. Dit is nu ook door de notaris verwerkt. 

Siward Zomer is voorzitter van de vernieuwde coöperatie. Hij heeft de voorzittersrol overgenomen van André Jurjus. André is nu secretaris. Het bestuur bestaat verder uit Myriam Schulte-Sturm (penningmeester) en Sijtze Brandsma (ontwikkeling van de coöperatieve sector). 

Raad van commissarissen

Er een raad van commissarissen geformeerd, onder voorzitterschap van Andries Metz (o.a. Amelander Energie Coöperatie). Leden zijn: Axel Postumus (Windunie), Brenda Harsveld (GrEK), Laetitia Ouillet (Windvogel) en Marcel Meulen (Zuidenwind).

Siward Zomer: 

“Wij blijven als koepelorganisatie onmisbaar om de uitrol van deze plannen te ondersteunen en versnellen met kennis, kapitaal en de juiste middelen en te zorgen dat iedereen zich aangesproken en betrokken voelt bij de energietransitie. Daarom ga ik mij ook inzetten om inclusiviteit en diversiteit in onze beweging te bevorderen. Pas als iedereen mee kan doen, wordt de energietransitie een succes. Met veel dankbaarheid en energie ga ik die uitdaging aan.”