Ga door naar hoofdcontent
NieuwsLeden van Erfgoed Gelderland voelen zich betrokken bij de coöperatie

Leden van Erfgoed Gelderland voelen zich betrokken bij de coöperatie

Donderdag 30 mei 2024Afbeelding Leden van Erfgoed Gelderland voelen zich betrokken bij de coöperatie

In opdracht van Erfgoed Gelderland heeft de Nationale Coöperatieve Raad (NCR) eind vorig jaar een ledenbetrokkenheidsonderzoek uitgevoerd binnen de coöperatie. Daarop hebben we een mooie respons ontvangen van circa 90 leden. Om de resultaten uit het onderzoek op een kwalitatieve manier aan te vullen, zijn er begin 2024 gesprekken gevoerd met diverse leden tijdens regionale bijeenkomsten. Inmiddels zijn de uitkomsten van de enquête en de gesprekken samengevoegd tot een eindverslag.

De resultaten uit het ledenbetrokkenheidsonderzoek gaven een zeer positief beeld. Het onderzoek toont een bovengemiddelde ledenbetrokkenheid ten opzichte van andere dienstverlenende coöperaties, 91% van de leden is tevreden over het lidmaatschap en 85% van de leden voelt zich betrokken bij de coöperatie. Leden zien geen reden om het lidmaatschap op te zeggen, en 84% zegt over 5 jaar nog steeds lid te zijn.

Een hoge mate van betrokkenheid is echter ook een verhoogd risico op ontevredenheid als er niet aan bepaalde verwachtingen wordt voldaan. Daarom vinden we het belangrijk om ook in te zoomen op de kansen die dit onderzoek naar boven heeft gehaald. Aan de hand van het onderzoek zijn diverse aandachtspunten geformuleerd. Erfgoed Gelderland onderzoekt of het mogelijk is om vaker bijeenkomsten in de regio te organiseren, op communicatievlak wordt een en ander aangescherpt, bijvoorbeeld in de communicatie over de meerwaarde van het lidmaatschap en over hoe de coöperatie georganiseerd is. Ook de belangenbehartiging zal zichtbaarder worden voor de leden.

De uitkomsten van de gesprekken tijdens de regionale bijeenkomsten zijn samengevat in het document ‘Regiogesprekken ledenbetrokkenheid‘. Geïnteresseerd in de volledige uitkomsten van de enquête? Bekijk dan de samenvatting van de enquêteresultaten en/of de rapportage van het ledenbetrokkenheidsonderzoek, opgesteld door de Nationale Coöperatieve Raad (NCR).