Ga door naar hoofdcontent
NieuwsNieuwe uitdaging binnen Odin voor directeur Theo Boon

Nieuwe uitdaging binnen Odin voor directeur Theo Boon

Donderdag 25 april 2024Afbeelding Nieuwe uitdaging binnen Odin voor directeur Theo Boon

Per 1 juni aanstaande beëindigt Theo Boon zijn functie als bestuurslid van Coöperatie Odin en als directeur Logistiek en Source & Supply van Odin en begint hij aan een nieuwe uitdaging binnen Odin als ontwikkelmanager zaadvaste rassen.

Theo heeft zijn roots in de biodynamische landbouw en is al heel lang een vertrouwd gezicht binnen Odin. Na een start als freelancer in 1995 is hij in 1996 beherend vennoot geworden in de toen nog commanditaire vennootschap Odin. In 2009 is hij toegetreden tot de directie en in 2012 bij de oprichting van Coöperatie Odin daarnaast ook bestuurslid geworden. Samen met Merle Koomans heeft hij in 2018 de leiding van het bedrijf en het bestuur overgenomen van de scheidende directie van het eerste uur, Koos Bakker en Ben Gevonden. Inmiddels is het directieteam uitgebreid met Jacqueline de Kool en Lute Hummel.

“De afgelopen maanden heb ik gereflecteerd op de afgelopen, zeer intensieve jaren”, licht Theo Boon toe. “In overleg met Merle en de Raad van Commissarissen hebben we gekeken wat voor de komende jaren een goede invulling van mijn werkzaamheden kan zijn, kijkend vanuit de missie en idealen van Odin.” “Conclusie was dat, naast de bijen, biologische zaadvaste rassen zowel voor Odin als de biologisch (dynamische) sector een steeds belangrijker wordend ontwikkelgebied vormen”, vult Merle Koomans aan. “De urgentie is groot om voor de bio sector in Nederland en Europa te werken aan meer vrij verkrijgbare, biologisch veredelde, gentechvrije groenterassen uit een maatschappelijk gedragen zaadproductie. Om die reden hebbe we in de coöperatie besloten hier meer tijd en geld voor vrij te maken, zodat Odin en Odin boerderij De Beersche Hoeve een sterkere bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van die alternatieven.”

Theo legt met ingang van 1 juni zijn operationele taken in de logistiek, source en supply en de boerderij neer. “Na een zomerse sabbatical ga ik per 1 september binnen Odin aan het werk als ontwikkelmanager zaadvaste rassen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Odin een mooie toekomst tegemoet gaat en dat het team onverminderd energiek en gemotiveerd verder zal werken aan haar belangrijke opgave. Ik verheug me erop hier vanuit een andere rol de komende jaren een bijdrage aan te kunnen blijven leveren.” “Namens bestuur en directie van Odin kan ik zeggen dat we daar ook heel dankbaar voor en blij mee zijn”, besluit Merle.