Ga door naar hoofdcontent
NieuwsOperationeel resultaat Achmea stijgt sterk naar € 628 miljoen

Operationeel resultaat Achmea stijgt sterk naar € 628 miljoen

Woensdag 13 maart 2024

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur Achmea:
“We zijn trots op de resultaten die we vandaag presenteren. We zien een belangrijke groei in alle segmenten, tonen een sterke executiekracht, boeken mooie voortgang op onze strategie en versterken ons marktleiderschap in schade en zorg. En dat in een jaar waarin sprake was van geopolitieke spanningen, inflatie, een wereldwijde toename van weersgerelateerde calamiteiten en hogere herverzekeringspremies.

Dit had zijn effect op de markten waarin we actief zijn, op onze klanten, partners en medewerkers. We laten een stevige stijging zien van het operationele resultaat en de inkomsten en realiseren hoge klanttevredenheidscores. Het partnership tussen Rabobank en Achmea is op verschillende onderdelen verder versterkt. We liggen goed op koers om onze maatschappelijke, operationele en financiële doelen voor 2025 te behalen.

Sterke stijging resultaten

Bij Schade & Inkomen steeg het operationeel resultaat met 20% naar € 309 miljoen, ondersteund door omzetgroei, verdere investeringen in digitalisering en een gunstige ontwikkeling van de rente en inflatieverwachtingen. Ook waren er vorig jaar, vergeleken met 2022, geen grote stormschades. Door klimaatverandering zien we wel meer weersgerelateerde schades. Daarnaast was er sprake van een hogere verkeersintensiteit wat resulteerde in een toegenomen (letsel)schadelast. De combined ratio van Schade & Inkomen verbeterde naar 93,9%. Het operationeel resultaat van het Zorgbedrijf bleef stabiel op € 187 miljoen. Ook Achmea Pensioen & Leven leverde met € 208 miljoen een goed operationeel resultaat, deels gedempt door de definitieve regeling voor beleggingsverzekeringen. Het resultaat van Oudedagsvoorzieningen steeg naar € 47 miljoen, voornamelijk door groei en een verbeterd rendement bij Achmea Bank. Het operationeel resultaat van Internationaal steeg naar € 6 miljoen, ondanks overstromingen in Griekenland en de aardbeving in Turkije.

Succesvol in het aantrekken van nieuwe klanten

Groei is een belangrijke pijler van onze strategie. We waren succesvol in het aantrekken van nieuwe klanten en het verhogen van onze omzet, ondersteund door onze goede reputatiescore die steeg van 64 naar 70 punten. Begin 2024 verwelkomden we bij Zorg 400.000 nieuwe klanten en verstevigden we ons marktleiderschap. Het premievolume bij Schade & Inkomen steeg naar € 4 miljard door het aantrekken van nieuwe klanten en door premiestijgingen. Bij Internationaal nam het totale premievolume toe met 21% naar € 1,8 miljard, ook dankzij een combinatie van nieuwe klanten en premiestijgingen.

Vooruitlopend op de Wet toekomst pensioenen hebben we vanuit Oudedagsvoorzieningen nieuwe derde pijler-producten ontwikkeld, die we met Centraal Beheer op de markt brengen. Naast alle verzekeringsklanten bedient Centraal Beheer inmiddels meer dan 450.000 klanten (+7%) op het gebied van particuliere financiële diensten. Dat zien we ook terug in de spaarvolumes en de hypotheekportefeuille van Achmea Bank. Laatstgenoemde groeide met € 2,0 miljard naar € 14,4 miljard, mede dankzij samenwerkingen met Munt Hypotheken en a.s.r. Het totale beheerd vermogen voor klanten van Achmea Investment Management en Achmea Real Estate steeg met € 24 miljard tot € 218 miljard, zowel door nieuwe instroom als door ontwikkelingen op de financiële markten. Hiermee zijn we de grootste Nederlandse vermogensbeheerder voor derden. De groei zorgt tegelijkertijd voor extra kapitaalbeslag. In combinatie met een aantal eenmalige invloeden kwam de solvabiliteitratio daardoor uit op 183%.

Trots op betrokken medewerkers en baanbrekend cao-proces

Onze goede resultaten over 2023 zijn te danken aan de inzet, betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers. Vorig jaar behaalden we opnieuw hoge MBO-scores. Voor het eerst kregen alle medewerkers van Achmea in Nederland, dus niet alleen vakbondsleden, de kans om hun stem uit te brengen voor een nieuwe cao. Een nieuw proces met een mooie uitkomst waar ik trots op ben. We streven ernaar om onderscheidend te blijven op het gebied van arbeidsvoorwaarden, ook gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

We hebben een succesvol jaar achter de rug waarin we invulling hebben gegeven aan onze maatschappelijke rol, in lijn met onze visie ‘Duurzaam Samen Leven’. Met dank aan onze klanten, partners, aandeelhouders en medewerkers. Dit legt een sterke basis om ook in 2024 weer van duurzame betekenis te kunnen zijn voor al onze stakeholders!”