Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRoyal Cosun op koers met verbetering resultaten in dynamisch 2023 

Royal Cosun op koers met verbetering resultaten in dynamisch 2023 

Zondag 18 februari 2024

De geconsolideerde omzet van Cosun is in 2023 gestegen van € 3.047 miljoen naar € 3.704 miljoen. De stijging van 22% is gedreven door een positieve prijsontwikkeling, waarbij de volumeontwikkeling een gemengd beeld geeft. Recessie en inflatie hebben echter wel impact gehad op de vraagontwikkeling in met name het hogere ingrediëntensegment. 

Het bedrijfsresultaat (voor ledentoeslag) stijgt van € 196 miljoen naar € 525 miljoen in 2023. Dit is deels gedreven door de structurele verbetering van de resultaten door uitvoering van de strategie Unlock 25 en deels door de gunstige marktomstandigheden en de noodzakelijke prijsverhogingen om kostenstijging te compenseren. De desinvesteringen en stoppen van een innovatie in biobased hebben in 2023 geleid tot een incidenteel negatief resultaat van € -/- 39 miljoen.

Hans Meeuwis, CEO Cosun

“2023 was in meerdere opzichten een dynamisch jaar. Extreme weersomstandigheden, aanhoudende politieke en economische onzekerheid en sterke stijging van kosten in de keten, hebben een behoorlijke impact op Cosun en haar leden gehad. Desondanks is goede progressie geboekt op onze strategische prioriteiten en verdere verbetering van de resultaten. Zeer belangrijk voor een goede bietenprijs en het verdienmodel voor onze leden in een extreem lastig teeltjaar. Een groot compliment ook aan de telers en medewerkers hiervoor. Een gezonde performance stelt ons ook in staat om te versnellen op onze ambities. We zijn positief over de ontwikkeling richting 2024 maar de dynamiek van 2023 zal ook het komend jaar de nodige uitdagingen geven. We houden daarom vast aan onze koers Unlock 25 en zetten in op verdere versnelling, keuzes en verbetering van onze onderliggende resultaten. Zo bouwen we verder aan een plantaardige toekomst en toekomstbestendig bedrijf. Met perspectief voor eenieder in deze prachtige sector.” 

Vooruitzichten

In 2024 bestaat Cosun 125 jaar. Het is een jaar waarin we samen met leden, collega’s en partners met trots terugkijken en tevens met vertrouwen vooruitkijken naar de toekomst, voor huidige en toekomstige generaties. In die context houden we ook vast aan de strategische koers zoals vastgelegd in Unlock 25. Ook komend jaar zullen de toenemende politieke en economische onzekerheid, klimaatuitdagingen, strengere wet- en regelgeving en kostenstijging door de hele keten een rol spelen. Daarom zet Cosun vol in op verdere versnelling van de plannen, het bouwen aan een plantaardige toekomst en het zeker stellen van een toekomstbestendig verdienmodel voor de telers. Daarvoor is een slagvaardig, stabiel kabinet belangrijk en samenwerking aan een helder langetermijnbeleid essentieel. Zo wordt het makkelijker om samen te kunnen winnen, nu en in de toekomst.