Ga door naar hoofdcontent
NieuwsRoyal FloraHolland verwacht, na eenmalig groot verlies, zwarte cijfers in 2024

Royal FloraHolland verwacht, na eenmalig groot verlies, zwarte cijfers in 2024

Maandag 1 april 2024

Het jaar 2023 was voor veel kwekers moeilijk en onvoorspelbaar. Het volume was 3,2% lager dan in 2022. De gemiddelde prijs was met 2,2% licht hoger dan in 2022, maar ver beneden de inflatie waar de hele sector mee geconfronteerd werd. Marges stonden in de hele sierteeltketen onder druk. Het bedrijfsresultaat van Royal FloraHolland bedroeg, na belastingen, een verlies van 17 miljoen euro. Tegelijkertijd was dit het jaar met vele succesvol geïmplementeerde mijlpalen en historische coöperatieve veranderingen. Daarmee was 2023 een jaar met twee gezichten. In 2024 is de hoofdprioriteit om weer zwarte cijfers te schrijven terwijl de grootschalige strategische veranderingen de eindfase in gaan. De verwachting voor 2024 is een break-even resultaat, dankzij een strakke begroting, een reeds doorgevoerde tariefsverhoging en kostenbesparingen – zowel voor de korte als lange termijn. Dit blijkt uit het jaarverslag van Royal FloraHolland dat 2 april 2024 is gepubliceerd.

Mijlpalen

Steven van Schilfgaarde: “Als coöperatie zijn we trots op het realiseren van een aantal cruciale strategiemijlpalen in 2023. We hebben grote stappen gezet in de harmonisatie van onze logistieke hubs. Daarmee zijn we nu in de allerlaatste fase van het afronden van de fusie van 2008. De oude IT faseren we uit. Er staat nu een innovatieve en veel robuustere IT-infrastructuur met digitaal gestuurde logistiek, de opmaat naar hét Royal FloraHolland platform, digitaal en logistiek. Ons digitale platform Floriday groeit met vraag en aanbod en in functionaliteit. Vorig jaar liep op jaarbasis al meer dan twee miljard euro directe omzet via Floriday. Met ons logistieke platform zetten we in op een hoge leverbetrouwbaarheid vanuit logistieke optimalisatie waardoor we van kweker tot koper op een efficiënte manier kunnen leveren. En we hebben een start gemaakt met tijdvaklevering, wat mogelijk is gemaakt dankzij orderpicken, waardoor er keuze is voor de klant voor wat betreft het aflevermoment.” Een andere mijlpaal was de start in november van centraal veilen Roos. “We spreken al over centraal veilen vanaf de fusie in 2008. Toen noemden we het nog landelijk veilen. Roos is de grootste productgroep. Eind 2023 werd bijna 30 procent van de klokomzet centraal geveild.” Door het samenbrengen van meer vraag en aanbod, stimuleren we optimale prijsvorming. Hiermee werken we stap voor stap toe naar locatie-onafhankelijk veilen, waarin onze drie logistieke hubs een cruciale rol vervullen. Voor de coöperatie was de beslissing van de Ledenraad om het standaard lidmaatschap in te ruilen voor vier typen Ledenpakketten een bijzondere mijlpaal. Deze zijn per 1 januari 2024 ingevoerd. Op het belangrijke thema duurzaamheid is eind maart 2024 het besluit genomen dat vanaf 2027 alle kwekers die handelen via Royal FloraHolland voorzien moeten zijn van een duurzaamheidscertificaat.

Sterke financiële basis

Royal FloraHolland heeft een sterke financiële basis. CFO David van Mechelen: “Het was voorzien dat we in 2023 verlies zouden maken, maar het valt hoger uit dan we oorspronkelijk dachten. In 2023 was opnieuw sprake van hoge inflatie, stijgende energie- en grondstofprijzen, waarbij ook hogere kosten van arbeid en transport voelbaar waren. De combinatie van schaalvergroting (groei) en productiviteitsverbeteringen is nodig om te compenseren voor inflatie effecten. De groei bleef echter uit. Vanwege de uitdagende marktomstandigheden in 2022 voor onze leden en in de markt hebben we eerder gekozen voor relatief beperkte tariefsverhogingen voor 2023, die daardoor niet kostendekkend waren. In 2023 stegen onze totale bedrijfsopbrengsten mede daardoor met slechts 7 miljoen euro. Onze loonkosten stegen in 2023 – mede door de nieuwe cao – met 16 miljoen euro ten opzichte van 2022. Door reeds ingekochte energie lagen de energiekosten 6 miljoen hoger. Hierdoor bedroeg het operationeel resultaat voor rente en afschrijvingen (EBITDA) 51 miljoen euro, een daling van 21 miljoen ten opzichte van 2022.” Royal FloraHolland heeft nagenoeg alleen schulden bij de eigen leden in de vorm van certificaten. Van Mechelen: “De structuur en condities van de leden-financiering geven veel comfort en stabiliteit. Ik merk bovendien veel vertrouwen van banken in de strategie en positie van Royal FloraHolland. We zijn inmiddels rond met een nieuwe bankfinanciering voor de komende jaren”.