Ga door naar hoofdcontent
NieuwsVitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan

Vitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan

Dinsdag 28 mei 2024Afbeelding Vitelia en ABZ Diervoeding gaan een strategische samenwerking aan

Coöperatie Vitelia U.A. en Coöperatie ABZ U.A. (hierna te noemen Vitelia en ABZ) gaan per 3 juni 2024 een strategische samenwerking aan. De coöperaties beogen, door samen te werken op meerdere terreinen, beter in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen in de Nederlandse agrarische sector. Door de samenwerking komt meer kennis beschikbaar voor de aangesloten leden en kan beter ingespeeld worden op (toekomstige) marktconcepten. De combinatie heeft een landelijke dekking, maakt gebruik van tien moderne voerfabrieken, twee op- en overslag locaties en is sterk vertegenwoordigd in de plantaardige sector. Gezamenlijk produceren beide coöperaties ruim 1.325.000 ton mengvoeders.

Samenwerken is noodzakelijk

Na een zorgvuldig strategisch proces waarin voor- en nadelen van verschillende samenwerkingen zijn afgewogen heeft Vitelia ABZ Diervoeding benaderd om samen te gaan werken. Ondanks dat ABZ recent de fusie met De Valk Wekerom heeft afgerond en midden in de integratieprocessen zit, zien beide coöperaties de strategische voordelen voor de leden. Samenwerken is noodzakelijk, omdat samen de juiste positionering in de huidige uitdagende markt beter gerealiseerd kan worden. Vitelia is goed georganiseerd en een sterke speler in een regio waar ABZ als landelijke speler minder aanwezig is. Daarnaast is Vitelia sterk vertegenwoordigd in de plantaardige- en sierteeltsector, waaronder de boomkwekerij vanuit de locaties Lottum en Hazerswoude-Dorp.

Sterke boerenmerken

De doelstelling om samen te werken, wanneer dit voordelen biedt voor leden, is al meer dan een eeuw oud. Beide coöperaties kennen een rijke historie waarin op verschillende manieren is samengewerkt in het belang van de leden. De beoogde strategische samenwerking zal stap voor stap worden ingericht, waarbij de belangen van de aangesloten leden voorop staan. Beide coöperaties vinden het van belang het proces om te komen tot verdere samenwerking zorgvuldig in te richten. Het uiteindelijke doel is om in de verschillende regio’s in het land dichtbij de boer en zijn dieren te staan en daarmee de belangen van haar leden en afnemers zo optimaal mogelijk te dienen. De intentie is om na een periode van samenwerken te onderzoeken of een volledig samengaan van de twee coöperaties verdere voordelen voor de aangesloten leden biedt.

Regionale aanpak

Beide coöperaties onderschrijven het strategische belang van samenwerken en het tegelijkertijd behouden van ‘couleur locale’. De regionale herkenbaarheid, ‘het beste dichtbij’ is voor beide partijen essentieel om de samenwerking succesvol te maken. De samenwerking maakt het mogelijk om een nog uitgebreider assortiment plus bijbehorend advies aan te kunnen bieden, waarbij we gezamenlijk alle processen op elkaar kunnen afstemmen. Zowel in de reguliere als in de biologische markt kunnen we de gehele markt vanuit eigen fabrieken bedienen, waarbij kennis en ervaring uitgewisseld worden om de beste propositie aan onze leden-afnemers te kunnen bieden. De afdeling Plant & Teelt van ABZ en Vitelia Agrocultuur gaan elkaar versterken. Beide werken al samen in de inkooporganisatie CropSolutions, waarbij Vitelia Agrocultuur in de akkerbouw en rundveehouderij een sterke positie heeft maar met name ook in de boomteeltsector.

De medewerkers, de Ondernemingsraden en de leden van beide coöperaties zijn inmiddels geïnformeerd.