Ga door naar hoofdcontent
OpleidingenFinancieel inzicht in coöperaties – 16 oktober 2024
NCR

Financieel inzicht in coöperaties – 16 oktober 2024

LocatieNationale Coöperatieve Raad, De Poort 40, 3991 DV, Houten, Nederland
Datum16 oktober 2024
Tijd10:00 - 16:00 uur
DeelnemersMin/max: [4]/[10]
PlaatsenVrij/bezet: [10]/[0]
PrijzenLeden € 575
Afbeelding Financieel inzicht in coöperaties – 16 oktober 2024
DOEL

Na het volgen van de cursus heeft u goed inzicht in coöperatieve financiën. U kunt een interpretatie maken naar uw eigen coöperatie en bent een stevigere gesprekspartner op financiële thema’s vanuit uw rol binnen het bestuur, toezichtsorgaan of ledenraad.

INFORMATIE

Financieel inzicht is essentieel, ook binnen coöperaties. Statutair heeft u een formele taak bij vaststelling, goedkeuring en vaak ook déchargeverlening op het vlak van het financiële jaarverslag. Hoe vult u deze rol goed in? Waar moet u op letten? Wat zijn trends in coöperatieve financiën?

De cursus start met het vaststellen van uw verantwoordelijkheden op het gebied van de financiën van de coöperatie. Daarna behandelen we hoe financiële gegevens gelezen moeten worden en hoe de vertaling binnen de coöperatie gemaakt kan worden. Vervolgens vindt verdieping plaats met onderwerpen als financiering van de coöperatie, vermogen op naam en leden-certificaten. Docent is Rob Donker (NCR-directeur).

De cursusgroep bestaat uit deelnemers van verschillende coöperaties. Hierdoor kunt u zien hoe andere coöperaties met ‘financiën’ omgaan en leert u van elkaars ervaringen. In een interactieve opzet wordt u geholpen het geleerde te interpreteren naar uw eigen coöperatie.

ONDERWERPEN
  • Gouden driehoek en rol-/taakduidelijkheid voor de deelnemers
  • Lezen en interpreteren van de begrippen balans, winst en verliesrekening en cashflow overzicht
  • Financiering van de coöperatie, Vermogen op Naam en Ledencertificaten
  • Verantwoording afleggen over de financiën
  • Financiële valkuilen
  • Gewenste verdieping op onderwerpen
DOELGROEP

De cursus Fincieel inzicht in coöperaties is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders en ledenraadsleden die al enige ervaring hebben op financieel gebied of in financiële commissies binnen de coöperatie actief zijn of worden. U hoeft geen financieel specialist te zijn, maar een zekere bedrijfseconomische basiskennis wordt wel verwacht aanwezig te zijn.

DATUM, LOCATIE EN TIJD

De training vindt plaats op 16 oktober 2024 bij NCR in Houten en begint om 10.00 uur en eindigt om 17.00 uur. Deze training is inclusief lunch. U kunt dieetwensen aangeven op het inschrijfformulier.

PROGRAMMABLAD

Meer informatie nodig? Neem contact op met Bart van Leerdam, coördinator NCR Coöperatie Academie.

Inschrijven kan via het onderstaande formulier.

[NCR] Aanmelden cursus


  • Facturatie