Ga door naar hoofdcontent
Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden bij het oprichten van een coöperatie?

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden bij het oprichten van een coöperatie?

  1. Het doel van de gezamenlijke onderneming moet helder en concreet zijn.
  2. Het realiseren van economische schaalvoordelen voor de leden moet centraal staan en niet het maximaliseren van de winst van de onderneming. De doelen van de coöperatie en die van de onderneming moeten in dit opzicht homogeen zijn.
  3. Er dient onderling vertrouwen te zijn tussen de leden om gezamenlijk te gaan ondernemen.
  4. Er moeten heldere afspraken zijn gemaakt over de zeggenschap (leden, eventuele ledenraad, het bestuur, toezichthouders, directie van de onderneming en eventuele andere gremia), de toe- en uittreding van leden, de inbreng van de leden in de coöperatie en de verdeling van kosten en baten van de onderneming.
  5. Er moeten afspraken zijn gemaakt over de mate van aansprakelijkheid van de leden voor schulden van de coöperatie bij ontbinding.