Ga door naar hoofdcontent
Wat zijn de nadelen van een coöperatie?

Wat zijn de nadelen van een coöperatie?

  1. Het democratisch besturingsproces binnen coöperaties gaat soms over meer schijven waardoor het trager kan verlopen.
  2. Het individuele belang van een lid kan tegenstrijdig zijn met het collectieve belang van de onderneming en de coöperatie.
  3. De opgebouwde winst door de coöperatie in de vorm van eigen vermogen is van alle leden gezamenlijk. Dit ‘vermogen in de dode hand’ is van alle leden gezamenlijk en kan niet door leden individueel onttrokken worden.
  4. Doordat het vermogen van de coöperatie van alle leden gezamenlijk is, kan het niet altijd optimaal efficiënt beheerd worden.
  5. Het oprichten van een coöperatie vraagt relatief veel tijd ten opzichte van de oprichting van andere ondernemingsvormen omdat je met veel (toekomstige) omstandigheden rekening moet houden.
  6. De coöperatie moet, anders dan sommige andere ondernemingsvormen, jaarlijks de jaarstukken opstellen.